Priložnosti

Razpis: AFS Študent išče novega umetniškega vodjo

Akademska folklorna skupina Študent (AFS Študent) je ena izmed glavnih nosilk ohranjanja in predstavljanja folklornega izročila Slovencev doma in v svetu.

AFS Študent je s svojim delom pričela v letu 1964 in je bila hkrati ustanovna skupina Kulturno umetniškega društva Študent Maribor. Za kvalitetno delo si je prislužila več prestižnih priznanj, med njimi Zlato plaketo Zveze kulturnih organizacij Maribor in Zlato Maroltovo plaketo za folklorno dejavnost, ki je hkrati najvišje priznanje na področju folklornega ustvarjanja. Umetniški vodja skupine je Vasja Samec, ki je za svoje strokovno delo prejel že dve Zlati znački Zveze kulturnih organizacij Maribor in jubilejno značko Republike Slovenije.

Akademska folklorna skupina Študent, ki trenutno šteje 124 članov v 6 plesnih skupinah, zaradi potreb po kreativnem vodenju išče umetniškega vodjo, ki bi naloge umetniškega vodje prevzel z začetkom nove plesne sezone, predvidoma oktobra/novembra 2020, za obdobje treh (3) let, s poskusno dobo enega (1) leta.

Umetniški vodja skupine je strokovno usposobljen posameznik, ki s svojim strokovnim znanjem na umetniškem področju, usposobljenostjo, izkušnjami s plesnega, glasbenega, pevskega ali gledališkega področja ter predvsem s svojimi kompetencami zagotavlja ustrezno delovanje skupine in je hkrati odgovoren za umetniški slog skupine.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Naloge umetniškega vodje

 • Priprava predloga progama skupine za aktualno sezono (2020/2021), ki ga kasneje uskladi z umetniškim odborom in predstavi vodstvu skupine,
 • vodenje in usmerjanje članov umetniškega odbora ter skrb za delo po zastavljenem planu,
 • mentorstvo vodjem plesnih, glasbenih in pevskih skupin ter spremljanje njihovega dela,
 • sklicevanje in vodenje sestankov umetniškega odbora,
 • pripravljenost na vodenje vaj katere izmed skupin AFS Študent (izredni primeri),
 • skrb za usklajeno delovanje umetniškega odbora ter motivacija in povezovanje članov umetniškega odbora,
 • sodeluje z vodstvom skupine (redni stik s predsednikom sekcije).

Postopek prijave

Prijavitelj pošlje prijavo najpozneje do petka, 25. septembra 2020, na elektronski naslov info.afsstudent@gmail.com.

Prijava mora vsebovati

 • Življenjepis kandidata z referencami na umetniškem področju (katerokoli področje).
 • Predlog letnega programa Akademske folklorne skupine Študent, ki naj vključuje:
  • predlog/plan dela v sezoni 2020/2021 na vseh področjih delovanja sekcije,
  • osnutek koncepta letne predstave/produkcije (izvedba v maju ali juniju 2021),
  • triletno vizijo razvoja (osnutek programa) Akademske folklorne skupine Študent – umetniška usmeritev skupine.

Postopek izbire in roki

 • Kandidati se prijavijo do 25. septembra 2020.
 • Vse prispele prijave bo pregledala komisija (predsednik AFS Študent s člani upravnega odbora), najprimernejše kandidate pa bo povabila na razgovor, predvidoma med 5. in 9. oktobrom 2020. Kandidati bodo o terminu razgovora obveščeni po telefonu ali po elektronski pošti.
 • Izbran kandidat bo o končnem izboru obveščen najpozneje do 16. oktobra 2020.
 • Predsednik AFS Študent bo na podlagi pozitivnega mnenja komisije predlagal kandidata za umetniškega vodjo Zboru članov AFS Študent, predvidoma do konca oktobra. Po potrditvi s strani Zbora članov sledi podpis enoletne pogodbe z izbranim kandidatom. Sodelovanje je honorarno. Višina honorarja je predmet dogovora med izbranim kandidatom in vodstvom AFS Študent.

Kontakt za dodatne informacije

Sašo Kodrič, predsednik AFS Študent

 

Sašo KODRIČ, AFS Študent
arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button