Štipendije

Štipendije L’Oréal-UNESCO: Znanost potrebuje ženske, mlade znanstvenice podporo

Odprt je 16. razpis za nacionalne štipendije L'Oréal-UNESCO »Za ženske v znanosti« 2022. Štipendije prispevajo k zmanjšanju neenakosti med ženskami in moškimi v znanosti in podpirajo raziskovalno delo obetavnih mladih znanstvenic v Sloveniji.

Leto je naokoli in pred mladimi perspektivnimi raziskovalkami je ponovno priložnost za štipendijo v vrednosti 5000 evrov, s katero se bodo lažje posvetile svojemu raziskovalnemu delu. Ponovno so odprte prijave na 16. nacionalni razpis »Za ženske v znanosti« 2022, ki poteka v partnerstvu L’ORÉAL Adria in Slovenske nacionalne komisije za UNESCO.

Na razpis se vse do vključno 25. novembra 2021 lahko prijavijo mlade raziskovalke v zadnjem letu doktorskega študija naravoslovnih znanosti, biotehnike ali medicine. Tri prijaviteljice, ki bodo s svojim znanstvenim delom prepričale komisijo, bodo prejele štipendijo v višini 5.000 evrov in se pridružile 43 dosedanjim štipendistkam.

Na razpis se lahko prijavijo znanstvenice, ki so v študijskem letu 2021/2022 v sklepni fazi doktorskega študija. Svoje raziskovanje moraj opravljati na slovenski raziskovalni instituciji in niso starejše od 35 let. Za vprašanja pri izpolnjevanju prijavnice in kot pomoč pri pripravi vloge bo prijaviteljicam na voljo informativni pogovor po spletu. Ta bo potekal 18. novembra 2021 med 12. in 14. uro, povezava na dogodek bo dostopna na Facebook strani L’Oréal-UNESCO »Za ženske v znanosti«.

Višje kot gremo, vse manjši je delež žensk

Ena od prvih dveh štipendistk in danes članica ocenjevalnega odbora doc. dr. Luca Lovrečić je štipendijo L’Oréal-UNESCO prejela leta 2007. Njenega pomena se zelo dobro zaveda: »Program ‘Za ženske v znanosti’ izpostavlja pomen in predvsem prisotnost znanstvenic v znanosti ter njihovo odličnost. Poudarja pomen sodelovanja med spoloma na področju znanosti. Hkrati kritično komentira problematiko, ki jo pogosto potiskamo v ozadje. Namreč, da je z napredovanjem v karieri in posledično po hierarhiji sledečih si položajev vse manjši delež žensk, višje ko gremo. Kaj vse so vzroki, je predmet številnih razprav in polemik.

Skozi moje oči je področje manj problematično. Menim, da so dejanski vzroki precej individualne narave in ni mogoče posploševati. Vsaka znanstvenica ima svojo zgodbo v okviru karierne poti in morda bi morali poslušati vse zgodbe, ne prehitro zaključevati na osnovi statistike. Moški so v osnovi bolj tekmovalni, naravnani k akciji in hitremu doseganju ciljev, tudi če po poti ni vse, kot so načrtovali. Ženske raje delajo previdno in običajno preverijo več možnosti na poti do cilja. Najbolj učinkovito in hkrati družbeno koristno bi morda bilo, da bi položaje zasedla oba spola ter pri odločitvah sodelovala vsak s svojim pogledom na izzive, ki jih prinaša prihodnost.«

Doslej podelili že 43 štipendij

Podobno meni dr. Vita Godec, biokemičarka z doktoratom iz organske kemije. Internacionalno štipendijo je prejela leta 2012. Je ena od dveh slovenskih štipendistk doslej, ki je sprejela štipendijo mednarodnega programa L’Oréal-UNESCO »For Women in Science« / »International Rising Talents”.

»Mednarodna štipendija L’Oréal-UNESCO ‘Za ženske v znanosti’ mi je omogočila nadaljevanje raziskav na področju protimikrobnih učinkovin v okviru podoktorskega študija na Univerzi Warwick v Veliki Britaniji med letoma 2012 in 2014,« pravi dr. Vita Godec. Poudarja: »Ženske v znanosti danes nis(m)o več nič nenavadnega. Bi pa bilo pretiravanje reči, da smo že povsem enakopravne z moškimi. Brez dobrega mentorstva in podpore, prav tako seveda kančka sreče in ‘tajminga’, tudi tu ne gre. V mojem primeru se morda ni izšlo, vendar to ne pomeni, da ženske – tudi s štipendijo, kot je ta – nismo naredile koraka naprej. Če pomislim, da je bil sploh prvi doktorat znanosti na Univerzi v Ljubljani podeljen ravno ženski – kemičarki Anki Mayer (1920), je po sto letih to nekaj popolnoma navadnega. Še vedno pa nas čaka kar nekaj dela pri izenačenju razlik med spoloma, kar se tiče redne zaposlitve na univerzah oz. višjih akademskih položajev.« 

V 16 letih podeljevanja štipendij je bilo v Sloveniji nagrajenih že 43 izvrstnih mladih raziskovalk. Dve sta sodelovali tudi v mednarodnem programu štipendij For Women in Science (danes International Rising Talents). Vse pa še danes s svojim delom pomembno prispevajo k znanstvenim dognanjem in rušijo številne stereotipe o ženskah v znanosti.

Programi, kot je »Za ženske v znanosti«, ključni pri spodbujanju mladih raziskovalk

Čeprav se delež žensk v raziskovalni dejavnosti v zadnjih letih veča, so taki programi še vedno ključnega pomena pri spodbujanju mladih raziskovalk, da nadaljujejo svojo karierno pot v znanosti. Na podiplomskem študiju v Sloveniji sta spola skoraj izenačena. Med prejemniki in prejemnicami doktorskega naziva je bilo 54 % žensk. To pa se ne odraža v deležu raziskovalk, kjer jih je 32,5 % (Eurostat, 2020).

Partnerja L’ORÉAL in UNESCO si tako na globalni in nacionalnih ravneh prizadevata pomagati mladim raziskovalkam. Njuno globalno partnerstvo »For Women in Science« na mednarodni ravni deluje in opozarja na pomen in vlogo žensk v znanosti že od leta 1998.

Pristop
Unsplash

Sorodni članki

Back to top button