Štipendije

Občina Ruše razpisuje štipendije za nadarjene dijake in študente

Tudi letos Občina Ruše razpisuje 3 štipendije za nadarjene dijake in 3 štipendije za nadarjene študente z izjemnim dosežkom in odličnim šolskim/študijskim uspehom.

Občina Ruše bo podelila 3 štipendije v višini 100 evrov za dijake in 3 štipendije v višini 150 evrov na mesec za študente. Na razpis se lahko prijaviš, če je tvoje stalno prebivališče v Občini Ruše in imaš status študenta ali dijaka. Zadostiti moraš tudi drugim pogojem:

 • nisi v delovnem razmerju,
 • ne opravljaš samostojne registrirane dejavnosti,
 • nisi vpisan v evidenco brezposelnih pri ZRSZ,
 • izpolnjuješ starostni pogoj,
 • si kot dijak v preteklem letu dosegel prav dober ali odličen uspeh,
 • si kot študent v preteklem letu dosegel povprečno oceno najmanj 8 iz vseh opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti.

Za uspešno pridobitev štipendije moraš imeti tudi dosežek na posameznem področju. To je lahko:

 • mednarodno priznanje ali nagrada,
 • status kategoriziranega športnika ali kulturnika ali si uradno imenovan kot trener,
 • udeležba na državni ali mednarodni predstavitvi, kongresu, konferenci … na področju umetnosti, družboslovja, tehnike …,
 • raziskovalni projekt,
 • prvo do tretje mesto na tekmovanju ali natečaju državnega, mednarodnega, regijskega ali lokalnega značaja,
 • uvrstitev v finale tekmovanja ali natečaja državnega, mednarodnega, regijskega ali lokalnega značaja,
 • avtorska dela, javni glasbeni in gledališki nastopi, recitali, samostojno vodenje projektov, organizacija javnih prireditev …
 • naziv zlati maturant,
 • druga priznanja, nagrade, javni dosežki vsaj na področju regije,
 • aktivno sodelovanje pri razvoju in delovanju posameznega društva v regiji,
 • priporočilo profesorja, mentorja.

Kot dokazilo moraš k prijavi priložiti ustrezno uradno listino ali potrdilo.

Rok za prijavo na razpis je za dijake do 6. septembra 2022, za študente pa do 6. oktobra 2022. Vlogo pošlji v zaprti kuverti s pripisom “Ne odpiraj – štipendije dijaki/študenti 2022/23” na naslov Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše. Kot pravočasno se štejejo prijave, ki bodo oddane do omenjenega datuma do 12. ure.

Podrobnejše informacije pa lahko najdeš še na tej spletni strani.

Občina Ruše
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Preberi še
Close
Back to top button