Potovanje

Že 20. evropski teden mobilnosti: v 2021 smo največkrat uporabili avto

Letošnji, že 20. evropski teden mobilnosti bo potekal od 16. do 22. septembra, ko se bo tradicionalno sklenil z dnevom brez avtomobila. Geslo Trajnostno povezani poudarja, da je kakovost bivanja v skupnosti odvisna od dobre dostopnosti do dobrin in storitev tudi z raznovrstnimi alternativami osebnemu motornemu prevozu. Poziva k hoji, kolesarjenju in uporabi javnega prevoza. Opozarja na nujnost sprememb potovalnih navad in preusmeritev k aktivni in trajnostni mobilnosti.

Z javnim prevozom je pot na delo preveč zamudna

Prebivalci, ki so se na delo peljali z avtomobilom kot vozniki ali sopotniki, največkrat niso uporabili javnega prevoza, ker bi tako za pot do službe porabili preveč časa (33 odstotkov) ali pa ker javni prevoz ne vozi v času njihovega odhoda na delo oz. z dela (36 odstotkov). Le 1 odstotek teh prebivalcev se za uporabo javnega prevoza ni odločil zaradi strahu pred okužbo. Skoraj nikogar pa od uporabe ni odvrnila (previsoka) cena vozovnice.

Na tri četrtine poti na delo ali z dela so se prebivalci peljali z avtomobili. Te so najpogosteje (89 odstotkov) puščali na brezplačnih parkiriščih, večinoma tistih, ki jih zagotavljajo podjetja oz. delovne organizacije, v katerih so zaposleni, ali pa na javnih površinah (npr. ob cesti).

Prebivalci Slovenije so leta 2021 večino poti opravili z avtomobili – kar dve tretjini. Le 26 odstotkov pa peš ali s kolesom in le 3 odstotke z javnim prevozom.

Tri četrtine prebivalcev dnevno mobilnih

V letu 2021 je bilo 76 odstotkov prebivalcev, starih od 15 do 84 let, dnevno mobilnih – na povprečen dan so opravili kakršnokoli pot v dolžini od 100 m do 300 km. Leta 2017 je bilo takih 84 odstotkov prebivalcev.

Zakaj četrtina prebivalcev Slovenije, starih od 15 do 84 let, ni opravila nobene poti? Skoraj vsak drugi (45 odstotkov) “ni imel razloga, da bi se kamorkoli odpravil”. Drugi najpogostejši razlog (21 odstotkov) je bila bolezen – ali anketirančeva ali pa je bil bolan družinski član.

teden mobilnosti

Četrtino svojih poti so ženske opravile peš

Od skupnega števila poti so jih moški opravili 51 odstotkov, ženske pa 49 odstotkov. Ženske so prehodile oz. pretekle četrtino svojih poti, moški pa nekaj manj kot petino. Še vedno osebni avtomobil največkrat vozijo moški: sopotniki so le na 6 odstotkih svojih poti. Ženske so kot voznice osebnih avtomobilov prevozile polovico svojih poti.

Delež poti, opravljenih peš, je bil največji (36 odstotkov) v starostni skupini 71-84 let. Dijaki in študenti so bili tista skupina prebivalcev, ki je na svojih poteh največkrat uporabila javna prevozna sredstva.

Med nameni poti so prebivalci Slovenije najpogosteje navedli prosti čas (36 odstotkov). Na polovico teh poti so se odpravili zaradi športnih in rekreativnih dejavnosti na prostem (sprehodi, tek, kolesarjenje ipd.). Drugi najpogostejši razlog poti prostega časa (33 odstotkov poti) so bili dogodki, namenjeni druženju (obiski, obedi, družabni dogodki).

Uporaba carpoolinga se je nekoliko znižala

Sopotništvo (angl. carpool ali carpooling) je delitev vožnje z osebnim avtomobilom, tako da se vozniku pridruži več sopotnikov. Voznik in sopotniki si delijo stroške goriva in se pri vožnji običajno dnevno izmenjujejo. Med zaposlenimi in samozaposlenimi ter študenti in dijaki se je za sopotništvo odločilo 18 odstotkov oseb, kar je 5 odstotnih točk manj kot v letu 2017.

teden mobilnosti

O-STA
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button