IzobraževanjeZdravje

Prvi Inštitut za adolescentno medicino in preventivno pediatrijo

Adolescentna medicina je hitro razvijajoča se veda v razvitem in nerazvitem svetu. Razvoj te veje medicine sledi potrebam populacije, saj adolescenti in mladi odrasli (starost 10-24 let) predstavljajo več kot četrtino globalne populacije (1,8 milijarde).

Duševno in telesno zdravje mladih se slabša

Vsekakor populacija adolescentov in mladih odraslih predstavlja največji družbeni potencial, ki ga bomo lahko izkoristili le, če bodo posamezne države uspele uspešno varovati njihovo zdravje.

Epidemija Covid 19 je razkrila šibek člen našega zdravstvenega sistema, saj ugotavljamo izrazito poslabšanje duševnega in telesnega zdravja pri adolescentih, študentih in mladih odraslih. Zdravniki čutijo pomanjkanje znanja, veščin in programov na področju celostne zdravstvene obravnave adolescentov in mladih odraslih. Hkrati so ob vsesplošni preobremenjenosti in pomanjkanju zdravnikov, adolescenti in mladi odrasli generacije, ki jim zdravstveni sistem ne omogoča optimalno oskrbo.

Zdravniki ne omogočajo optimalne oskrbe

Si tudi ti naletel na težave z izbiro osebnega zdravnika, ko si dopolnil 18 let? Mnogi mladi obdržijo pediatra še daleč po 18. rojstnem dnevu.

Vendar pediatri z licenco do 18 let niso kompetentni za njihovo zdravljenje, družinski zdravniki pa ne zmorejo sprejeti mladih odraslih. Prav tako nimamo izdelanih enotnih kliničnih poti za postopno predajo adolescentov iz pediatrične zdravstvene oskrbe na raven družinske medicine in v primeru kroničnih bolnikov k ustreznim specialistom na sekundarni in terciarni ravni.

Z mladinskim delom, mladinsko delo, mladi, brezposelnost, inovativne oblike mladinskega dela,
Zdravstvena oskrba adolescentov, študentov in mladih odraslih je pereča tematika, ki jo naslavlja ustanovitev novega Inštituta na Medicinski fakulteti UM.

Za rešitev pereče situacije je treba pričeti z izobraževanjem zdravnikov že na dodiplomski ravni. Na ravni podiplomskega izobraževanja pa je treba vzpostaviti tesno sodelovanje med specialnostmi, ki naslavljajo ključne zdravstvene probleme mladih; pediatrija in družinska medicina, reproduktivno zdravje, pedopsihiatrija in psihiatrija, področje javnega zdravja ter številne specialnosti, ki skrbijo za kronične bolnike.

Na Medicinski fakulteti UM ustanovljen Inštitut za adolescentno medicino in preventivno pediatrijo

Vodilni namen Inštituta je dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje ter povezovanje strokovnjakov delujočih na različnih področij zdravstvenega varstva adolescentov in mladih.

Izobraževanje iz področja adolescentne medicine in preventivne pediatrije spodbuja tudi UEMS-ov multidisciplinarni odbor za adolescentno medicino, kot tudi Evropska Akademija za pediatrijo. V ta namen so izdali dokument, ki vsem evropskim izvajalcem primarne zdravstvene oskrbe in specialistom omogoča, da se bolje odzovejo na posebne zdravstvene potrebe adolescentov in mladih. Temeljijo na kompetencah in integrirajo znanje, odnos in veščine.

Senat Medicinske fakultete in Univerze v Mariboru sta prepoznala pomen izobraževalnega in raziskovalnega inštituta v okviru katerega bo potekalo raziskovanje in razvoj novih možnosti zdravstvene oskrbe adolescentov in mladih.

Zato je bila 15. aprila 2022 sprejeta nova sistemizacija in s tem ustanovljena nova organizacijska enota na Medicinski fakulteti: Inštitut za adolescentno medicino in preventivno pediatrijo. Gre za prvo institucijo namenjeno adolescentni medicini v Sloveniji.

UM
UM

Sorodni članki

Back to top button