Štipendije

MO Maribor razpisuje štipendije za dijake srednjega poklicnega izobraževanja

Mestna občina Maribor objavlja Javni razpis za podelitev enoletnih štipendij dijakom srednjega poklicnega izobraževanja v Mestni občini Maribor za šolsko leto 2022/2023. Rok za oddajo prijav je najkasneje do 15. septembra 2022.

Na razpis se lahko prijaviš, če si prvič vpisan v srednješolsko poklicno izobraževanje v Republiki Sloveniji od vključno drugega letnika. Izpolnjevati moraš naslednje pogoje:

 • si državljan Republike Slovenije,
 • imaš stalno prebivališče v Mestni občini Maribor,
 • si v preteklem šolskem letu dosegel povprečno zaključno oceno najmanj 3,
 • si v preteklem šolskem letu dosegel posebne dosežke,
 • ne prejemaš druge štipendije in
 • ne prejemaš dohodkov iz drugih virov.

Za posebne dosežke na posameznem področju se štejejo:

 • najvišja mesta na šolskem/klubskem tekmovanju in natečaju,
 • najvišja mesta na občinskem/regijskem tekmovanju in natečaju,
 • najvišja mesta na državnem tekmovanju in natečaju,
 • udeležba in najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju in natečaju,
 • poustvarjalne aktivnosti,
 • objave in predstavitve avtorskih deI, dodatna izobraževanja, funkcije, pohvale in priznanja in aktivna prostovoljna dejavnost.

Štipendijo za dijake srednjega poklicnega izobraževanja Mestne občine Maribor lahko pridobiš le enkrat za izobraževanje na isti stopnji izobraževanja. Še več informacij in pogojev najdeš tukaj.

Rok in način prijave

Prijava za podelitev štipendije se odda na obrazcu »Prijava za podelitev štipendije za dijake srednjega poklicnega izobraževanja v Mestni občini Maribor za šolsko leto 2022/2023«. Najdeš jo na spletni strani Mestne občine Maribor, skupaj s preostalo razpisno dokumentacijo.

K prijavi moraš predložiti tudi:

 • dokazilo o prvem vpisu v tekoči letnik izobraževanja,
 • dokazilo šole o šolskem uspehu preteklega šolskega leta,
 • dokazila o posebnih dosežkih v preteklem šolskem letu.

Priložiti moraš tudi izpolnjen in podpisan obrazec »lzjava kandidata/kandidatke za štipendijo«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Prijavo lahko oddaš najkasneje do 15. septembra 2022, v zaprti ovojnici (kuverti). Nanjo nalepi izpolnjen obrazec z oznako: “Ne odpiraj – prijava na javni razpis za štipendiranje dijakov srednjega poklicnega izobraievanja v Mestni občini Maribor za šolsko leto 2022/2023”. Tudi tega najdeš med razpisno dokumentacijo. Prijavo pošlji priporočeno po pošti na naslov:

Mestna občina Maribor
Ulica heroja Staneta 1
2000 Maribor

Preveri tudi razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente MOM.

MOM
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button