Delo

Študenti medicine in zdravstvene nege si želijo enakopravne obravnave

Zveza študentov medicine Slovenije in Sekcija študentov zdravstvene nege, ki sta v času epidemije ustvarili enotno bazo študentov zdravstvenih strok, sta odgovorne v slovenskem zdravstvu pozvali, da ugodnosti za zaposlene zdravstvene delavce zaradi dela na izpostavljenih deloviščih upošteva tudi pri študentih, saj je njihovo delo enako tvegano.

Kot sta obe organizaciji spomnili v dopisu zdravstvenim inštitucijam in organizacijam, sta skupaj ustvarili enotno bazo študentov zdravstvenih strok. Ta zdaj šteje več kot 1600 študentov medicine, zdravstvene nege in drugih zdravstvenih smeri. Vsi so v preteklih mesecih izkazali željo in voljo po pomoči v trenutnih razmerah.

Z rednim obveščanjem so jim večkrat tedensko pošiljali prošnje za pomoč več kot 80 zdravstvenih in socialnovarstvenih ustanov iz vse države. Mnogi so se na pozive odzvali ter s svojim delom aktivno pripomogli zdravstvenemu sistemu. Veliko jih različna dela po celi Sloveniji opravlja še danes.

Za študente so sočasno organizirali številna izobraževanja iz aktualnih tematik. Ta so pripomogla k razumevanju razmer in dodatno oplemenitila izobraževalni proces bodočih zdravstvenih delavcev. Strokovnjaki iz najrazličnejših področij so vsak četrtek na rednih predavanjih predajali svoje znanje študentom različnih zdravstvenih smeri.

Najaktivneje so študenti na pomoč priskočili tam, kjer so bile razmere najslabše, in sicer v najhuje prizadetih socialnovarstvenih zavodih. Od oktobra so jim namreč poslali 32 interdisciplinarnih ekip, sestavljenih iz študentov medicine, zdravstvene nege, fizioterapije in ostalih zdravstvenih strok. Tam so ekipe delovale deset dni ter v tem času pomagale prebroditi najhuje kar 30 socialnovarstvenim zavodom. Samo v tem valu je v ekipah sodelovalo preko 115 študentov, združeno s spomladansko akcijo pa številka krepko presega 170.

Študentsko delo prispevalo k vzdrževanju funkcioniranja zdravstvenega sistema

Organizaciji poudarjata, da so pri vseh svojih aktivnostih od prve odprave pa do zadnjega izobraževanja delovali povezano in interdisciplinarno. Dosegli so učinkovito skupno učenje, medvrstniško predajanje znanja in spoznavanje različnih pristopov. V sklopu odprav pa so formirali realne zdravstvene ekipe, katerih izkušnje bodo bogatile zdravstveni sistem še desetletja.

Ker pa se razmere ne glede na vse še vedno ne umirjajo, si v obeh organizacijah želijo, da bi študente na kliničnih oddelkih zdravstvenih ustanov obravnavali enakopravno z ostalimi zdravstvenimi delavci. Študentom je zato po njihovem potrebno še naprej zagotavljati varen izobraževalni proces in delo, uporabo osebne varovalne opreme, testiranje v sklopu rednega testiranja zdravstvenih delavcev ter nenazadnje tudi možnost cepljenja po protokolu in razporedu za zdravstvene delavce glede na kriterije, ki bodo vzpostavljeni v nacionalnem programu cepljenja.

“Študentsko delo in pomoč sta pomembno prispevala k vzdrževanju funkcioniranja zdravstvenega sistema in želimo si, da bi bili kot taki tudi enakopravno priznani. Na zdravstvene ustanove apeliramo, da se ugodnosti zaposlenih zdravstvenih delavcev zaradi dela na izpostavljenih deloviščih upošteva tudi pri študentih, zaposlenih preko študentskega servisa, saj je njihovo delo na enakih deloviščih popolnoma enako tvegano,” so navedli.

 

 STA
 Pexekls

Sorodni članki

Back to top button