IzobraževanjeNovice

UM: Vpisni pogoji za 2023/24 ostajajo enaki, spreminjajo se v 25/26

Na UM pojasnjujejo informacije, ki krožijo v medijih v zvezi z Razpisom za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/2024, vezano na vpisne pogoje za dijake srednjih strokovnih šol, ki šolanje zaključujejo s poklicno maturo in petim predmetom splošne mature.

Spremembe pričnejo veljati šele v 2025/26

Univerza v Mariboru je v letu 2022 v postopku ponovne akreditacije pridobila odločbo za izvajanje visokošolskih študijskih programov za obdobje petih let. V postopku akreditacije je bila na zahtevo Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) primorana upoštevati z njihove strani podano interpretacijo 38. člena Zakona o visokem šolstvu (ZVIS) in tako pripraviti spremembe vpisnih pogojev za vpis na Univerzo v Mariboru, ki bi bili skladni s podano interpretacijo.

Na Univerzi v Mariboru menijo, da morajo biti spremembe vpisnih pogojev za dijake znane že ob začetku njihovega vpisa v srednjo šolo. Na univerzi so zato ob akreditaciji sprememb vpisnih pogojev Senatu Univerze v Mariboru predlagali predvideni začetek veljavnosti sprememb šele v študijskem letu 2025/2026 in s tem omogočili, da imajo dijaki srednješolskih programov  dovolj časa za prilagoditev novim vpisnim pogojem, ki v nekaterih primerih zanje pomenijo onemogočen vpis s poklicno maturo na posameznem strokovnem področju.

Informacije o spremembi so objavljene na posebni spletni strani

Na Univerzi v Mariboru menijo, da je postopek potrjevanja sprememb študijskih programov, med katere sodijo tudi spremembe vpisnih pogojev, v pristojnosti senata univerze, ta pa lahko sam presodi tudi o tem, kdaj neke spremembe začnejo veljati. S predvidenim pričetkom implementacije spremenjenih vpisnih pogojev so bile seznanjene strokovne službe NAKVIS, ki pripomb na predlagano gradivo niso imele, v času postopka ponovne akreditacije pa je bil z odločitvijo Senata Univerze v Mariboru seznanjen tudi Svet NAKVIS-a, ki je spremembe vpisnih pogojev upošteval pri odločitvi o izdaji soglasja k akreditaciji Univerzi v Mariboru za naslednjih pet let.

Za študijsko leto 2023/24 (in bodo do študijskega leta 2025/26) pogoji za vpis na vse razpisane dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v celoti enaki kot v preteklem študijskem letu ter za dijake ne pomenijo nobenih sprememb.

Za transparentno implementacijo sprememb vpisnih pogojev so poskrbeli tudi z objavami na tej spletni strani. Objave glede spremenjenih vpisnih pogojev so dosegljive tudi na spletnih straneh članic Univerze v Mariboru.

STA
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button