Izobraževanje

UM vzpostavlja skupno podporno točko Študentsko središče UM

Z namenom izboljševanja kakovosti študija Univerza v Mariboru vzpostavlja skupno podporno točko Študentsko središče UM. 

Gre za široko zastavljeno zgodbo, v kateri bodo skozi različne aktivnosti ponudili podporo posamezniku vse od točke, ko se pojavijo prva vprašanja v zvezi z odločanjem za študij, med študijem, ko se pojavijo številni (učni in drugi) izzivi, do vstopa na trg dela ob zaključku študija. Študentsko središče UM bo pokrivalo različna področja storitev, s katerimi bodo skrbeli za optimalnejše pogoje za razvoj posameznika v aktivnega, kritičnega, odgovornega in ustvarjalnega člana družbe.

Študentsko središče UM se bo osredotočalo na vsebine, ki pripomorejo k izboljšanju življenja posameznika in njegovih študijskih rezultatov. To so na primer vsebine in dejavnosti s področja uspešnih učnih strategij, duševnega zdravja, zdravega življenjskega sloga, štipendij, finančne pismenosti, vključevanja v raziskovalno in projektno delo, znanstvenega pisanja, sprotnega študija, medvrstniškega povezovanja idr. Skozi upoštevanje raznolikosti študentov bodo uresničevali tudi inkluzivno vizijo Univerze.

Več o tem in vsem ostalem, kar še lahko pričakujete, najdete na spletni strani moja.um.si, kjer so že na voljo prva gradiva s priporočili za kakovosten študij.

UM
UM

Sorodni članki

Back to top button