BivanjeDeloIzobraževanjePotovanje

Življenje, študij in delo v Evropski uniji

Vas mika življenje v tujini? Razmišljate o študiju ali zaposlitvi v eni izmed držav članic Evropske Unije? Kakšne pogoje moram izpolnjevati? Nekaj osnovnih informacij razkrivamo v nadaljevanju.

Pravica do prostega gibanja in prebivanja v EU

Svoboda prostega pretoka ljudi – gibanja in prebivanja v EU je temelj državljanstva Evropske Unije, uvedenega leta 1992 z Maastrichtsko pogodbo.

Pravila in postopki bivanja v državi EU so odvisni predvsem od namena, zaradi katerega se odpravljamo v tujino. Za bivanje je potrebno izkazati določene pogoje. Najpogostejša razloga selitve v tujino sta prav gotovo študij in zaposlitev.

bivanje, evropska unija
Ob izpolnjevanju pogojev ima študent v času študija pravico do prebivanja v državi EU.

Pravica študentov do prebivanja

Študent ima v času študija pravico do prebivanja v državi EU, kjer študira, če:

  • je vpisan v akreditirano izobraževalno ustanovo,
  • ima zadostna sredstva(iz kateregakoli vira), da se preživlja brez dohodkovne podpore,
  • ima ustrezno zdravstveno zavarovanjev državi prebivanja.

Kaj je še dobro vedeti?

Država v kateri študira ne sme zahtevati, da je dohodek študenta višji od dohodka, pri katerem bi bil le-ta upravičen do dohodkovne podpore. Pravico do prebivanja študent izgubi, če študij konča in ne more dokazati, da je zaposlen ali da ima zadostna sredstva za preživljanje.

Država gostiteljica v prvih treh mesecih po vstopu v državo od študenta ne more zahtevati, da prijavi prebivanje, lahko pa le-ta to stori na svojo željo.

Pozor! Po treh mesecih bivanja v državi lahko od vas zahtevajo, da pri pristojnih organih prijavite prebivanje in tako dokažete, da izpolnjujete pogoje, ki veljajo za študente ter pridobite potrdilo o prijavi prebivanja. Predložiti je potrebno ustrezna dokazila.

Pravica delavcev do prebivanja

Državljani EU imajo pravico do prebivanja v katerikoli državi EU, kjer delajo kot zaposleni, samozaposleni ali napoteni delavci.

evropska unija
Državljan posamezne države članice ima pravico do prebivanja v katerikoli državi EU, kjer delaj kot zaposleni, samozaposleni ali napoteni delavec.

Če v drugi državi članici izgubite delo, lahko tam še naprej prebivate v naslednjih primerih:

  • ste začasno nezmožni za delozaradi bolezni ali nezgode,
  • ste na pristojnem zavodu za zaposlovanje prijavljenikot neprostovoljno brezposelni. Če ste pred tem bili zaposleni manj kot leto dni, obdržite pravico do enakega obravnavanja kot državljani države najmanj še šest mesecev.
  • obiskujete poklicno usposabljanje. Če niste neprostovoljno brezposelni, mora biti usposabljanje povezano z vašo prejšnjo zaposlitvijo.

Prijava prihoda in prebivanja v primeru zaposlitve

V nekaterih državah EU se morate v razumnem roku po prihodu v državo prijaviti pri pristojnih organih. Če tega ne storite, vam lahko izrečejo kazen, npr. globo.

Če ste zaposleni v državi gostiteljici, morate po prvih treh mesecih svoje prebivanje prijaviti pri pristojnem organu, npr. upravni enoti ali pristojni policijski postaji, odvisno od posamezne države. Pri prijavi prejmete potrdilo o prijavi prebivanja, ki izkazuje vašo pravico do prebivanja v državi gostiteljici.

Za prijavo potrebujete veljavno osebno izkaznico ali potni list, dokazilo o zaposlitvi ali potrdilo delodajalca o nameravani zaposlitvi, če ste samozaposleni pa dokazilo o statusu samozaposlene osebe.

Stalno prebivanje

V kolikor ste v drugi državi članici EU zakonito prebivali, to je izpolnjevali pogoje za prebivanje, neprekinjeno pet let, samodejno pridobite pravico do stalnega prebivanja v tej državi, kar pomeni, da lahko v tej državi ostanete, dokler želite.

Na neprekinjenost bivanja ne vpliva začasna odsotnost, to je manj kot šest mesecev na leto, daljša odsotnost zaradi obveznega služenja vojaškega roka, odsotnost za dvanajst zaporednih mesecev iz pomembnih razlogov, npr. nosečnosti in rojstva otroka, hude bolezni, dela, poklicnega usposabljanja ali napotitve na delo v drugo državo.

Pozor! Pravico do stalnega prebivanja lahko izgubite, če živite zunaj države več kot dve leti zapored.

Še več informacij najdete na portalu Tvoja Evropa.

Europe Direct Podravje
Pexels

Sorodni članki

Back to top button