DeloNovice

Davčne olajšave, ki jih leto 2023 prinaša mladim zaposlenim

Predlog sprememb na davčnem področju prinaša dodatno pozornost tistim z najnižjim dohodki in mladim, ki ta trenutek najbolj potrebujejo pomoč. Največ sprememb za mlade predstavlja predlog novele Zakona o dohodnini, ki prinaša olajšavo za mlade.

Katere novosti prinaša Zakon o dohodnini?

Uvaja se znižanje davčne osnove od dohodkov iz delovnega razmerja v višini 1.300 evrov v davčnem letu za zavezance do dopolnjenega 29. leta starosti. Vključno z letom dopolnitve (29).

Mladim zaposlenim do dopolnjenega 29. leta olajšava prinaša naslednje izboljšave. Tistim z minimalno plačo se bo neto letna plača samo zaradi olajšave zvišala za 208 evrov, tistim s povprečno plačo 338 evrov letno ter tistim z dvema povprečnima plačama za 429 evrov letno. Olajšava bo veljala za mlade v delovnem razmerju z delodajalcem v javnem ali zasebnem sektorju.

Uveljavljanje olajšave

Uveljavljanje olajšave je čisto preprosto. Ne potrebujete nikakršnih obrazcev ali prijav. Olajšavo upošteva davčni organ na podlagi razpoložljivih podatkov (vrsta dohodka ter starost prejemnika) pri informativnem izračunu dohodnine oziroma pri odmeri dohodnine na podlagi napovedi davčnega zavezanca. Z olajšavo za mlade se tako znižuje davčna osnova od dohodkov iz delovnega razmerja. Ob tem je poudariti, da se olajšava ne prizna pri dohodkih iz dejavnosti oziroma za tako imenovane ”s.p.-jevce”.

Spremembe so stopile v veljavo z novim davčnim letom in sicer s 1. januarjem 2023. Olajšava pa se tako v davčnem letu prizna sorazmerno glede na število polnih mesecev zaposlitve v davčnem letu.

Ugodnosti za delodajalce

Delodajalci neposredne ugodnosti s to olajšavo sicer ne bodo imeli. Bo pa mlada zaposlena oseba prejela višji neto dohodek iz delovnega razmerja ob enakih stroških dela delodajalca. Je pa na ravni delodajalca že vzpostavljena neposredna spodbuda za tiste, ki zaposlijo mlado osebo in sicer v obliki olajšave za zaposlovanje.

Davčnih ugodnosti ne bodo deležni samo mladi neposredno, temveč tudi tisti, ki mlade zaposlijo. Tako pravne kot fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in zaposlujejo mlade, lahko uveljavljajo davčno olajšavo v višini 45 odstotkov plače mlade osebe, če gre za zaposlitev osebe do 29. leta starosti s poklicem, za katerega na trgu ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.

Višji znesek davčne olajšave (55 odstotkov plače osebe) je možno uveljavljati za zaposlovanje mlajših od 25 let, ki se prvič zaposlujejo. Davčna olajšava za delodajalce, ki sprejmejo vajenca, dijaka ali študenta na praktično delo znaša 80 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec izvajanja praktičnega dela posamezne osebe v strokovnem izobraževanju.

Mlad.si
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button