Izobraževanje

Študentom ne bo treba vračati Erasmusove štipendije

Študentom, ki so morali zaradi epidemije koronavirusa predčasno prekinili študijsko izmenjavo v okviru programa Erasmus+, Erasmus štipendije ne bo treba vračati, če bodo izmenjavo tudi zaključili, npr. na daljavo.

Študentje, ki gredo na študijsko izmenjavo v tujino, prejmejo Erasmus štipendijo. 80 odstotkov štipendije prejme ob začetku izmenjave, 20 odstotkov pa ob zaključku, ko predložijo tudi poročilo.

Marca je bilo na izmenjavi v tujini okoli 1200 slovenskih študentov. Od teh jih je šolanje v tujini zaradi epidemije koronavirusa prekinilo okoli 900, okoli 300 pa jih z izmenjavo nadaljuje.

Velik del tistih, ki so se vrnili domov, izmenjavo nadaljuje na daljavo. Če jo bodo zaključili, bodo po trenutnih informacijah Evropske komisije upravičeni do celotne štipendije. “To pomeni, da se jim bo štelo, da so opravili celotno mobilnost, čeprav so npr. od prvotno dogovorjenih šest mesecev bili v tujini tri mesece,” je za STA povedala direktorica Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) Alenka Flander.

Upravičeni bodo do povrnitve nepredvidenih stroškov zaradi prekinitve

Študentom, ki so bili primorani prekiniti izmenjavo, bo matična fakulteta tudi krila nepredvidene stroške. Stroške,  ki so jih imeli zaradi višje sile oziroma nenačrtovanega odhoda domov, kot so npr. dodatni nepredvideni leti, nepovrnjena vnaprej plačana najemnina in podobno. Sam program namreč deluje tako, da fakultete od CMEPIUS za ocenjeno število mobilnosti prejmejo določena sredstva, ki jih potem namenijo študentom.

“Teh sredstev nekatere fakultete v celoti ne porabijo, iz česar bodo lahko pokrile dodatne, nepredvidene stroške študentov,” pravi Flandrova. Ob tem dodaja, da bo treba za povrnitev predložiti račune nepredvidenih stroškov. “Za nepovrnjeno vnaprej plačano najemnino bo npr. študent predložil pogodbo, iz katere bo razvidno, da teh sredstev ne dobi nazaj,” dodaja Flandrova.

Tudi samim fakultetam sredstev CMEPIUS po navedbah njegove direktorice najverjetneje ne bo treba vračati. Oziroma bo vračil malo: “Sredstva za posamezne fakultete se bodo obračunala v skladu s pravili programa, ko bodo fakultete ob koncu pogodbenega obdobja poročale o izvedenih mobilnostih. Upoštevale se bodo izvedene mobilnosti, izredni nastali stroški z naslova višje sile in podobno. Predvidevamo, da bo vračil malo, saj večina tujih institucij po naših informacijah izvaja študij na daljavo, torej bo večina študentov lahko svojo mobilnost izpeljala, tisti, ki bodo želeli, pa jo bodo lahko tudi izvedli pozneje.”

 

 STA
 Pixabay

Sorodni članki

Back to top button