Izobraževanje

V letu 2019 je terciarno izobraževanje zaključilo “le” 16.100 študentov

Pred nekaj dnevi smo poročali, da je v študijskem letu 2019/2020 vpisanih več študentov kot jih je bilo v prejšnjem. A v letu 2019 je terciarno izobraževanje zaključilo najmanj študentov, če se gleda statistika zadnjih deset let.

Najmanj diplomantov v zadnjih desetih letih

V letu 2019 je terciarno izobraževanje v Sloveniji uspešno zaključilo 16.100 diplomantov, kar je 3,5 % manj kot v letu 2018 in najmanj v zadnjih desetih letih. Višje strokovno izobraževanje je v letu 2019 zaključilo 2.094 diplomantov, kar je 5,1 % več kot v letu 2018. Visokošolsko izobraževanje pa 14.006 diplomantov, kar je 4,6 % manj kot v letu 2018. Na dodiplomskem visokošolskem študiju je v letu 2019 diplomiralo 8.410 študentov, na podiplomskem pa 5.596 študentov. Med njimi je bilo 477 novih doktorjev znanosti, kar je 3,5 % več kot v letu 2018.

 

Več kot 40 % diplomantov mlajših od 25 let

V letu 2019 je bilo 6.722 ali 41,8 % diplomantov terciarnega izobraževanja ob diplomiranju mlajših od 25 let. To je 2,2 odstotne točke več kot v letu 2018. Ta delež v zadnjih desetih letih z izjemo v letih 2014 in 2016 narašča. V letu 2019 je tako prvič presegel 40 %. Sicer so med diplomanti terciarnega izobraževanja, mlajšimi od 25 let, v letu 2019 prevladovali diplomanti visokošolskega izobraževanja (86,1 %) in rednega študija (93,0 %), diplomantke (59,8 %) ter diplomanti s slovenskim državljanstvom (95,4 %). Ob tem velja poudariti, da delež višješolskih diplomantov, diplomantov izrednega študija, diplomantov moškega spola in diplomantov s tujim državljanstvom v zadnjih petih letih vendarle narašča.

 

Prednjačijo diplomanti poslovnih in upravnih ved, prava

Podobno kot v letu 2018 je bilo tudi med diplomanti terciarnega izobraževanja v letu 2019 največ diplomantov s področij poslovne in upravne vede, pravo (2.966 ali 18,4 %). Sledila je tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (2.842,5 ali 17,7 %). Najmanj diplomantov je bilo s področij kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (504 ali 3,1 %) in pa informacijske in komunikacijske tehnologije (673,5 ali 4,2 %). Glede na leto 2018 je število diplomantov v letu 2019 najbolj naraslo v študijskih programih informacijske in komunikacijske tehnologije (za 15,0 %) in pa transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve (za 9,9 %). Najbolj izrazit padec števila diplomantov v letu 2019 glede na leto 2018 pa sta zabeležili področji poslovne in upravne vede, pravo (za 13,2 %) in pa umetnost in humanistika (za 6,4 %).

 

Več kot 5 % tujih diplomantov

V letu 2019 je terciarno izobraževanje v Sloveniji uspešno zaključilo 869 diplomantov s tujim državljanstvom. To je 6,2 % več kot v 2018 in največ po letu 2016. Njihovo število se je v zadnjih desetih letih že več kot potrojilo. Z 257 v letu 2009 na 869 v letu 2019. Njihov delež med vsemi diplomanti terciarnega izobraževanja v letu 2019 je znašal 5,4 %. Prvič je presegel 5 % ter tako bil najvišji v zadnjih desetih letih. V letu 2019 je 36 tujih diplomantov zaključilo višje strokovno izobraževanje, 833 pa visokošolsko izobraževanje. Med tujimi diplomanti v letu 2019 je bilo 59 novih doktorjev znanosti. To predstavlja kar osmino vseh novih doktorjev znanosti v Sloveniji v letu 2019.

 

 stat.si
Pixabay

Sorodni članki

Back to top button