Kulsko

Bodimo pozorni, hvaležni in prijazni – danes je mednarodni dan sreče

Generalna skupščina Združenih narodov je za mednarodni dan sreče razglasila 20. marec. Prvič smo ga praznovali leta 2013. Letos poteka pod sloganom Bodimo pozorni, hvaležni in prijazni. Na SURS-u so pripravili nekaj podatkov o tem, kako srečni smo Slovenci.

Ves čas ali večino časa srečnih več prebivalcev Slovenije kot pred štirimi leti

Ves čas ali večino časa sta bili v zadnjih štirih tednih pred anketiranjem v 2022 srečni dve tretjini (66 %) oseb, starih 16 let ali več. To je bilo za 7 odstotnih točk več kot v 2018, ko smo tudi merili pogostost občutka sreče. V obeh opazovanih letih pa je bil delež takih, ki so se počutili srečne redkokdaj ali nikoli, približno enak.

Kaj najbolj vpliva na občutek sreče?

Ali se oseba počuti srečna ali ne, je odvisno od številnih dejavnikov. Marsikaj se sicer da pojasniti z gospodarskimi razmerami v državi, ne pa vsega. Temelja za občutek sreče namreč ne ustvarja le blaginja v državi ali finančno stanje gospodinjstva oz. posameznika, temveč k občutenju sreče pomembno prispevajo tudi zdravje, položaj na trgu dela, splošno zadovoljstvo z življenjem in medosebni odnosi.

sreča

Sreča in zadovoljstvo

Osebe, ki so bile srečne ves čas oz. večino časa, so med merjenimi dejavniki zadovoljstva najvišjo povprečno oceno pripisale prav osebnim odnosom (8,8 od 10). To pomeni, da dobri odnosi s prijatelji, sorodniki, sosedi in sodelavci pomembno vplivajo na občutenje sreče. Prav tako sta bila v pomembni medsebojni odvisnosti tudi občutek sreče in splošno zadovoljstvo z življenjem.

Pomoč sorodnikov, prijateljev, sosedov ali znancev

Na materialno (npr. denar, dobrine, živila, orodje) ali nematerialno pomoč (npr. pogovor o osebnih zadevah, pomoč pri kakšnem opravilu ali ob bolezni), če bi jo potrebovali, je lani lahko računalo 93 % prebivalcev Slovenije, starih 16 let ali več. Stari 65 let ali več so lahko na tako pomoč računali v nekoliko manjšem odstotku kot mlajši. Subjektivno dojemanje, ali lahko računajo na tako pomoč, je bilo povezano tudi z občutkom sreče. Tisti, ki so se počutili srečne ves čas ali večino časa, so lahko bolj računali na pomoč sorodnikov, prijateljev, sosedov ali znancev kot tisti, ki so se srečne počutili včasih, redkokdaj ali nikoli.

sreča

Finančno stanje gospodinjstva in občutek sreče

Prebivalci statističnih regij, ki se počutijo srečne ves čas ali večino časa, niso vedno hkrati tudi najbolj zadovoljni s finančnim stanjem v svojih gospodinjstvih (in obrnjeno).

o-STA
Arhiv DOSTOP.si, o-STA

Sorodni članki

Back to top button