Izobraževanje

V Mariboru imamo novo univerzo! Alma Mater pridobila akreditacijo

Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis) je potrdil akreditacijo univerze Alma Mater Europaea - ECM. "Naša dolgoletna prizadevanja, da še uradno stopimo ob bok kot univerza ostalim svetovno priznanim izobraževalnim institucijam, so se uresničila," je danes sporočil Ludvik Toplak, po novem rektor Univerze Alma Mater.

“S tem, ko smo postali univerza, se je utrdila pozicija Alma Mater v slovenski in mednarodni javnosti ter dokazala odgovornost učiteljev in študentov pri izpolnjevanju standardov in pričakovanj glede kakovosti dela, kadrov in organizacije,” je še dodal vodja te zasebne izobraževalne ustanove s sedežem v Mariboru.

Sodi pod okrilje mednarodne univerze Alma Mater Europaea s sedežem v Salzburgu, ki jo je ustanovila Evropska akademija znanosti in umetnosti in ima študijske centre v več evropskih mestih po Evropi. V Sloveniji je odprla prvi kampus leta 2011, in sicer Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor (ECM).

“Naše poslanstvo je razvijanje novih deficitarnih in obstoječim univerzam komplementarnih programov ter kakovostnih kadrov, ki so konkurenčni na domačem in evropskem trgu,” pojasnjuje Toplak. “Alma Mater si je zastavila cilj, da se razvije v center odličnosti za Slovenijo in širši srednjeevropski prostor. Sledili bomo potrebam gospodarstva in javnih služb po principih kakovosti, relevance in racionalizacije,” je dodal.

Kaj pomeni status univerze?

Status univerze jim med drugim omogoča vključitev v nekatera mednarodna združenja, katerih članstvo se pogojuje s članstvom v nacionalni rektorski konferenci. “S tem, ko je Alma Mater postala univerza, se je povečala možnost kakovostne in racionalne internacionalizacije, ki bo sposobna svetu posredovati dosežke slovenske znanosti in spremljati ter prevzemati in nadgraditi dosežke svetovnih centrov znanja in kulture, kot prava evropska univerza,” je povedal Jurij Toplak, ki bo skrbel za mednarodno povezovanje.

Akreditacija zagotavlja, da institucija izpolnjuje posebna merila v zvezi s fakultetnimi kvalifikacijami, učnim načrtom, študentskimi službami in splošnimi izobraževalnimi rezultati. Skrbi za najvišjo kakovost razvoja znanosti, strokovnosti in umetnosti in ima akreditirane študijske programe na vseh treh stopnjah do doktorata na vsaj štirih znanstvenoraziskovalnih disciplinah po klasifikaciji Frascati in vsaj petih izobraževalnih področjih po KLASIUS, vključno z umetnostno akademijo, pojasnjujejo na novo nastali univerzi, ki izobražuje in raziskuje na dodiplomski, magistrski in doktorski ravni s področja zdravja, sociale, managementa, humanistike, arhivistike, umetnosti, ekologije, plesa ter informacijske tehnologije, vključno z umetno inteligenco.

STA
Alma Mater Europaea – ECM FB

Sorodni članki

Back to top button