IzobraževanjeNovice

Slovenske univerze pripravljajo Teden univerzalne podpore

Med 17. in 21. aprilom 2023 bo na Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru, Univerzi na Primorskem, Univerzi v Novi Gorici, Novi univerzi in Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici potekal Teden univerzalne podpore pod sloganom skupaj za dobro študentk in študentov. V tednu se bodo zvrstile številne delavnice, predavanja, kulturni dogodki in okrogle mize, namenjene vsem študentkam in študentom, ne glede na njihove osebne okoliščine. 

V tem tednu so na šestih visokošolskih zavodih v Sloveniji združili moči in pripravili Teden univerzalne podpore pod sloganom skupaj za dobro študentk in študentov. Želijo ustvariti vključujoče izobraževanje in spodbujti raznolikost, da bi nastalo varno okolje, ki zagotavlja enake možnosti za akademski in osebni uspeh.

Za več informacij in prijave na dogodke je na voljo povezava do programa, kjer lahko najdeš tudi kontakte vseh sodelujočih visokošolskih zavodov.

Družbe so vedno bolj raznolike, zato je potrebno učenje upravljanja z raznolikostmi

»Ne glede na svojo spolno identiteto, narodnost, zdravstveno stanje, starost, socialno-ekonomske in druge okoliščine, si vsi zaslužimo priložnost, da v celoti razvijemo svoje sposobnosti, talente in delujemo v podpornem ter vključujočem okolju. Hkrati so družbe v številnih pogledih vse bolj raznolike. Posledica tega je večja potreba po učenju upravljanja z raznolikostmi in ustvarjanju vključujočih in povezanih družb. Zato smo na Univerzi v Ljubljani še okrepili aktivnosti spodbujanja vključevanja vseh študentk in študentov v univerzitetno skupnost z aktiviranjem znotraj in zunajuniverzitetnih mrež. Za nadgradnjo aktivnosti so ključni izobraževanje, ozaveščanje in izmenjava dobrih praks,« je ob začetku Tedna univerzalne podpore povedal rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič.

»Univerza v Mariboru se zaveda svoje vloge in odgovornosti pri zagotavljanju kakovostnega in vključujočega izobraževanja ter raziskovalnega dela študentk in študentov. Skupaj z drugimi visokošolskimi zavodi v Sloveniji smo se zavezali k ustvarjanju varnega in spodbudnega okolja, ki omogoča enake možnosti za akademski in osebni uspeh naših študentk in študentov,« je povedal prof. dr. Dean Korošak, prorektor za znanstvenoraziskovalno dejavnost Univerze v Mariboru.

»Na Univerzi na Primorskem gradimo in negujemo spoštljive medosebne odnose, ki temeljijo na razumevanju in udejanjanju načel enakih možnosti, socialne kohezivnosti, inkluzivnosti  ter zavedanju dejstva, da nas raznolikost bogati,« je dejala izr. prof. dr. Tina Štemberger, prorektorica za študijske zadeve Univerze na Primorskem.

Projektu Teden univerzalne podpore se pridružujejo tudi Univerza v Novi Gorici, Nova univerza in Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici.

UM
UM

Sorodni članki

Back to top button