Okolje

V Mariboru se kakovost zraka v zadnjih letih izboljšuje

V Mariboru se kakovost zraka izboljšuje. Ker so meritve več let zapored pokazale boljše rezultate, mesto ne potrebuje več posebnega vladnega odloka s programom ukrepov in spodbud za zmanjšanje onesnaženosti zraka. Še vedno so sicer razlike med deli občine; na Teznem in v središču mesta je preseganj mejnih vrednosti več kot pod Pohorjem.

Zrak najbolj onesnažen tam, kjer so kurišča in gost promet

Po navedbah Mestne občine Maribor je kakovost zraka zadovoljiva. “V primerjavi z drugimi občinami lahko višje koncentracije delcev PM 10 zasledimo v Celju, Ljubljani in Zasavju. Enako velja tudi za število preseganj dnevne mejne vrednosti, ki so prav tako višje v Celju, Ljubljani, Miklavžu, Rakičanu, Novem mestu in Zasavju,” so navedli.

Lani so izmerili 11 preseganj mejnih vrednosti onesnaževal zraka na Teznem, pet preseganj v Radvanju in devet na križišču Krekove in Tyrševe ulice v središču mesta. V letu 2020 so bile letne mejne vrednosti presežene 15-krat na Titovi cesti, trikrat na Vrbanskem platoju in devetkrat na Teznem.

“Kjer je promet najbolj gost, na primer v centru mesta, je preseganj precej več. Na Teznem je nekoliko manj prometa, a več individualnih kurišč, medtem ko je v mestnem ozadju, na primer na Vrbanskem platoju, preseganj manj,” so pojasnili na občini.

Najbolj problematično je zimsko obdobje zaradi onesnaženja z delci (PM10 in PM2,5) zaradi prometa in individualnih kurišč ter poletje zaradi prizemnega ozona. V obeh primerih se stanje znatno izboljša ob zadostni prevetrenosti in mešanju zračnih mas.

Med epidemijo je zrak onesnaževal saharski pesek

“V zadnjih letih je opaziti trend zniževanja koncentracij za delce in ozon; pravzaprav velja enak trend za vsa onesnaževala razen deleža črnega ogljika, ki izhaja iz kurišč. Znatno se je znižala tudi koncentracija ogljikovega monoksida, ki je toliko nizka, da je padla pod spodnji ocenjevalni prag in se več ne meri, prav tako tudi žveplovi oksidi, ki se ne merijo več že od leta 2013,” pojasnjujejo na občini.

Vpliv epidemije covida-19 težko ocenijo. “V tem času se je namreč pogosto pojavljal saharski pesek, ki je zviševal zimske koncentracije delcev, tako da velik delež odpade na to naravno onesnaževalo. Kolikšen točno je ta delež, ni mogoče oceniti. Trend se je tudi v letih 2020 in 2021 znižal, kar pomeni, da smo kljub saharskemu onesnaženju v času epidemije dosegli dobre rezultate,” pravijo na občini.

Leta 2018 je bil sprejet vladni odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor, v katerega je vključena tudi sosednja občina Miklavž na Dravskem polju. Predpisani ukrepi in spodbude so očitno učinkovali, saj je ta 1. marca letos prenehal veljati.

Maribor ohranja ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka

Direktorica Energetske agencije za Podravje Vlasta Krmelj je  pojasnila, da so meritve v Mariboru tri leta zapored pokazale izboljšano kakovost zraka, zato v skladu z evropsko direktivo takšen poseben odlok ni več potreben. Je pa vlada sprejela nov operativni program ohranjanja kakovosti zunanjega zraka, ki sedaj velja za vse občine v državi in priporoča podobne ukrepe kot ukinjeni odlok.

Tako smernice za mariborsko občino na področju kakovosti zraka ostajajo podobne kot prej. Ukinitev posebnega odloka pa pomeni nekoliko nižje subvencije za nabavo in zamenjavo kurilnih naprav za občane Maribora in Miklavža ter popolno ukinitev subvencij za plinske peči.

“Kar najbolj boli naše občane, je ukinitev možnosti sofinanciranja priključitve na plinsko omrežje. To zdaj ni več dovoljeno, saj je to fosilno gorivo in se ga ne sme subvencionirati,” je pojasnila Krmeljeva.

Med ukrepi, ki so jih izvedli za izboljšanje kakovosti zraka, so pospeševanje kolesarjenja, gradnja kolesarskih poti in parkirišč za kolesa, omejitev hitrosti v središču mesta in naseljih, posodobitev javnega potniškega prometa, subvencije za nabavo in zamenjavo malih kurilnih naprav, osveščanje o pravilnem kurjenju, sajenje dreves, urejanje zelenih površin ter osveščanje javnosti. Pomembne so bile tudi energetske sanacije javnih objektov, ker ti sedaj porabijo manj energije in s tem so izpusti manjši. Na občini napovedujejo nadaljevanje ukrepov.

STA
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button