Izobraževanje

Vpis v višje strokovno izobraževanje 23/24: razpisanih je 11.800 mest!

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je danes objavilo razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2023/2024. Skupaj za redni in izredni študij je razpisanih 11.800 vpisnih mest, kar je toliko kot lani, so sporočili z ministrstva.

Na javnih višjih strokovnih šolah in višjih strokovnih šolah s koncesijo je razpisanih 4287 mest za redni študij. Javne višje strokovne šole razpisujejo tudi 3383 mest za izredni študij. Ponudbo vpisnih mest za izredne študente dopolnjujejo zasebne višje strokovne šole, ki razpisujejo še dodatnih 4130 vpisnih mest.

Prosta mesta za vpis v višje strokovno izobraževanje je razpisalo skupaj 45 višjih strokovnih šol, med njimi 29 javnih in 16 zasebnih, od tega dve s koncesijo.

Razpisanih je 33 različnih študijskih programov. Javne višje strokovne šole razpisujejo največ programov na področju tehnika in proizvodna tehnologija ter na področju storitve, zasebne višje strokovne šole pa na področju storitve in na področju družbene, poslovne in upravne vede.

Kandidati se lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih. Prvi je od 20. februarja do 17. marca, drugi pa od 25. do 31. avgusta.

Informativna dneva bosta v petek, 17. februarja, in v soboto, 18. februarja. Informacije o načinu izvedbe, natančnih terminih in ustreznih povezavah vseh višjih strokovnih šol bodo objavljene na spletnih straneh višjih strokovnih šol in Skupnosti višjih strokovnih šol Slovenije na povezavi https://www.skupnost-vss.si/informativni-dnevi-2023/.

Kdaj bodo kandidati obveščeni o vpisu?

Višje strokovne šole bodo do 15. junija v prvem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti. Višješolska prijavna služba pa bo do 21. julija kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.

Sprejete kandidate bo nato k vpisu do 22. avgusta povabila višja strokovna šola.

Podatki o prostih mestih za drugi prijavni rok bodo objavljeni do 24. avgusta na spletni strani višješolske prijavne službe in na spletnih straneh višjih strokovnih šol. Višje strokovne šole bodo do 8. septembra v drugem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti. Višješolska prijavna služba bo kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka do 22. septembra.

Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi prijave za vpis v drugem prijavnem roku, bo do 1. oktobra. Izredni študenti pa se lahko vpisujejo na še prosta mesta do 6. oktobra.

Po opozorilu ministrstva zakon o višjem strokovnem izobraževanju določa, da se tisti, ki je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju. V primeru omejitve vpisa pa imajo prednost pri vpisu v redni študij v izbirnem postopku kandidati, ki pred tem še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju v Sloveniji.

V višje strokovne šole se je v študijskem letu 2022/2023 vpisalo 9831 študentov.

STA
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button