Okolje

Morda se nam obeta prepoved pirotehnike v celoti

Ob peticiji za popolno prepoved pirotehnike Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) napoveduje, da bodo razmislili o dodatnih omejitvah ali celo prepovedi posameznih kategorij oz. pirotehničnih izdelkov.

Komisija DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti je po nedavni obravnavi še ene peticije za prepoved pirotehnike MNZ pozvala, naj razmisli o popolni prepovedi uporabe teh sredstev. V komisiji so obsodili uporabo pirotehnike in opozorili na škodljive posledice, ki jih ima na ljudi, živali in okolje.

Na MNZ ocenjujejo, da je trenutna zakonodaja, ki ureja pirotehnične izdelke, ustrezna.

Na MNZ pravijo, da je zakonodaja ustrezna, k zmanjšanju zlorabe pirotehničnih sredstev pa bi prispevalo ozaveščanje ljudi in nadzor nad prometom in uporabo pirotehničnih izdelkov.

Evropski komisiji, ki zbira predloge za pripravo novih standardov na tem področju, so pred kratkim posredovali predlog dodatnih ukrepov, s katerimi pirotehnični izdelki ne bi povzročali prekomernega hrupa in obremenitev okolja. Predlagajo znižanje ravni zvočnega tlaka, zmanjšanje neto eksplozivne mase in zmanjšanje snovi, ki obremenjujejo okolje.

Pirotehnika vpliva na zdravje, živali in okolje

Tudi na ministrstvu za zdravje nimajo težav s pobudo za zaostrovanje zakonodaje na področju pirotehnike. Se pa zavedajo, da poškodbe zaradi pirotehničnih sredstev ob prepovedi najverjetneje ne bi izginile v celoti.

Peticija je izpostavljala tudi trpljenje živali zaradi pirotehnike. Temu so pritrdili tudi na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Živali s sprejetjem predloga ne bi bile izpostavljene vznemirjanju, trpinčenju in strahu, ki ga lahko čutijo zaradi pirotehničnih sredstev. Temelj zaščite in skrbi za dobrobit živali je odgovorno lastništvo, zakon o zaščiti živali pa tudi izrecno prepoveduje obmetavanje živali s petardami ali drugimi pirotehničnimi sredstvi.

Uporaba pirotehničnih sredstev v zimskem času pa lahko prispeva tudi k onesnaženju zunanjega zraka. Na ministrstvu za okolje so izpostavili pomen ozaveščanja ljudi in preventivnih ukrepov na tem področju. Večje ozaveščanje ljudi in nadzor nad prometom ter uporabo pirotehničnih izdelkov lahko dolgoročno doprinese k zmanjšanju zlorabe pirotehničnih izdelkov.

Pri eksploziji se v ozračje sprostijo vse snovi, ki so del pirotehniškega izdelka, in tudi reakcijski produkti v obliki plinov in zelo majhnih trdnih delcev, ki nastanejo pri reakciji s kisikom oz. pri reakciji med posameznimi deli eksploziva.

Ob petminutnem ognjemetu, s katerim je bilo zaznamovano praznovanje 20. obletnice samostojnosti Slovenije, so izmerili, da se je v ozračje sprostilo toliko nanodelcev, da bi z njimi dva in polkrat objeli Zemljo, če bi 50 nanometrov velike nanodelce zložili v vrsto drug zraven drugega.

 

 STA
 Pixabay

Sorodni članki

Back to top button