OkoljePotovanje

Vsak kilometer šteje: izračunaj stroške avtomobila in izberi bolj trajnostno pot

Promet je najbolj problematičen sektor z vidika izpustov toplogrednih plinov in vpliva na podnebne spremembe. Zato so v okoljski organizaciji Focus, ki je koordinator gibanja Evropski podnebni pakt v Sloveniji, včeraj začeli z ozaveščevalno akcijo, s katero želijo spodbuditi k premisleku o naših vsakodnevnih potovalnih navadah. Posameznike v čim večjem številu vabijo, da si s spletnim kalkulatorjem izračunajo stroške lastništva in rabe avtomobila ter količino izpustov CO2, ki jih s svojim avtomobilom povzročijo na letni ravni. Akcija poteka v duhu prihajajočega svetovnega dneva trajnostnega prometa, “World Sustainable Transport Day”, ki ga bomo obeležili 26. novembra.

»Kalkulator«, spletno orodje, ki spodbuja k uporabi čistejših načinov prevoza

Prometni sektor pri nas v ozračje izpusti kar 33 % izpustov toplogrednih plinov in je tako največji vir izpustov toplogrednih plinov. Podatki kažejo, da so se izpusti toplogrednih plinov iz prometa v obdobju 1986-2019 v Sloveniji skoraj potrojili. Kot navaja Evropski zeleni dogovor, s katerim se je Evropa leta 2019 zavezala skupnemu cilju – da postane prva podnebno nevtralna celina na svetu do leta 2050, pa bo v prihodnjih letih za dosego ciljev nevtralnosti potrebno kar 90 % zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov iz prometa.

V Focusu že od samih začetkov svojega delovanja spodbujajo načine trajnostne mobilnosti, s katerimi bi lahko zmanjšali negativen vpliv na podnebne spremembe, okolje in zdravje ter s tem povečali kakovost bivanja. Eden vidnejših projektov na tem področju, ki so ga pripravili, je kalkulator za izračun stroškov in izpustov avtomobila.

Gre za spletno orodje, ki omogoča izračun dnevnih, mesečnih in letnih stroškov, ki jih prinašajo nakup, vzdrževanje in uporaba avtomobila. Prek vnosa podatkov o mesečnih prihodkih kalkulator ponudi tudi izračun, koliko dni na teden oziroma mesecev na leto mora posameznik delati, da pokrije stroške svojega jeklenega konjička. Rdeče-oranžno-rumeno-zeleni semafor obenem pokaže tudi koliko izpustov CO2 ekvivalenta povzroči vsak na letni ravni s svojim avtomobilom.

Primer:

Če za primer vzamemo povprečen model avtomobila, s povprečno porabo 6,3 l/100 km in 12.600 prevoženimi kilometri na leto, nas avtomobil okvirno stane 3.700 EUR na leto oz. 310 EUR na mesec oz. 10 EUR na dan. Ob povprečnem dohodku, z dodatkom za prevoz na delo (skupaj približno 1.600 EUR), delamo za avtomobil 2,3 meseca na leto oz. 5,8 dni na mesec oz. 1 dan in pol v tednu. V enem letu tako proizvedemo kar 1700 kg CO2, kar je trikrat preveč za posameznika na področju mobilnosti, če se želimo izogniti katastrofalnim posledicam podnebnih sprememb. 

Namesto nakupa izberi najem ali deljenje avtomobila

V luči poslanstva podnebnega pakta si v Focusu s kalkulatorjem in aktualno štirinajstdnevno akcijo prizadevajo motivirati čim več ljudi, da bi se namesto za nakup avtomobila raje odločili za najem ali deljenje (“car sharing”) oziroma da svoj avtomobil uporabljajo čim bolj racionalno in vsako pot z avtomobilom dobro premislijo, sploh če je krajša od petih kilometrov.

Car sharing, deljenje avtomobila
Deljenje avtomobila ali car sharing je na voljo v vseh večjih mestih, tudi v Mariboru.

Navsezadnje so prav slovenska gospodinjstva v samem vrhu EU po deležu proračuna, ki ga namenijo za mobilnost (17 %), konec leta 2022 pa je bilo registriranih več kot 1,2 milijona avtomobilov. V Focusu upajo, da bodo izračuni kalkulatorja – tako visoki finančni izdatki kot velika količina izpustov CO2, dovolj dobra spodbuda za izbiro načinov prevoza, ki so cenejši in podnebju bolj prijazni.

Kaj lahko glede trajnostne mobilnosti stori vsak izmed nas? Že danes!

  • Na razdaljah do 5 km naj imata prednost pešačenje in kolesarjenje. Če je ovira za kolesarjenje teren, razmislimo o izposoji ali nakupu električnega kolesa.
  • Če imamo dostop do javnega prevoza, za daljše razdalje prednostno uporabljamo avtobus ali vlak.
  • Združujmo poti in potujmo skupaj z drugimi – s sopotništvom bomo zmanjšali svoj ogljični odtis in si hkrati popestrili vožnjo.
  • Namesto za nakup avtomobila se raje odločimo za najem (električnega) avtomobila ali deljenje (lastništva) avtomobila s prijatelji ali sorodniki.
  • Poskusimo se dogovoriti za delo od doma vsaj enkrat na teden, v kolikor je to možno.
  • Če res ne moremo opraviti najnujnejše poti brez lastniškega avtomobila, se potrudimo svojo pot povezati z javnim prometom (princip “parkiraj in se pelji”). Vozimo varčno ter redno ugašajmo avtomobil med čakanjem.
  • Izogibajmo se letalskim prevozom, ki so ogljično najintenzivnejši način potovanja.

Evropski podnebni pakt nas uči, da vsako dejanje šteje

V okviru evropskega gibanja se bodo v Sloveniji v prihajajočih mesecih pod okriljem organizacije Focus zvrstile raznolike aktivnosti in pobude, ki bodo sledile osrednjemu cilju podnebnega pakta – povečati ozaveščenost o podnebnih vprašanjih in ukrepih EU, povezati državljane in organizacije, ki delujejo na področju podnebja, ter jim pomagati, da se učijo drug od drugega.

Na prihajajočih dogodkih bodo sodelovale različne organizacije iz Slovenije, slovenske ambasadorke in ambasadorji podnebnega pakta, mladi in številni drugi. Za več informacij o podnebnem paktu spremljajte spletno mesto društva Focus in sledite njihovim kanalom na družbenih omrežjih: Facebook, Instagram in X.

Focus
Unsplash

Sorodni članki

Back to top button