OkoljeZdravje

Vsebnost drog v odpadnih vodah: v Mariboru v 4 letih porast kokaina in THC

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami je objavil rezultate mednarodne raziskave o vsebnosti drog v odpadnih vodah, v katero je bila že petič vključena tudi Slovenija. Poraba večine drog v letu 2020 je padla, vendar je lani spet presegla raven pred začetkom epidemije, so zapisali v sporočilu za medije.

Mednarodna raziskava o uporabi prepovedanih drog SCORE 2021 temelji na analizi neprečiščene odpadne vode, s katero ugotavljajo vsebnost posameznih drog in njihovih biomarkerjev. Na osnovi teh podatkov lahko ocenijo uporabo prepovedanih drog na posameznem območju.

V raziskavo je od leta 2019 vključenih že šest slovenskih mest; Ljubljana, Domžale-Kamnik, Maribor, Koper, Novo mesto in Velenje. Ugotavljali pa so prisotnost biomarkerjev štirih stimulativnih drog, in sicer kokaina, ekstazija (MDMA), amfetamina in metamfetamina, dodatno pa tudi biomarkerja THC.

V vseh mestih so imele odpadne vode nadpovprečno vsebnost THC

Glede na ugotovitve raziskave je najvišja koncentracija biomarkerjev kokaina v Kopru, Ljubljana je na drugem mestu, najnižja koncentracija pa je v Mariboru. Z izjemo Kopra so se vsa slovenska mesta s povprečnimi normaliziranimi masnimi obremenitvami uvrstila pod povprečje SCORE monitoringa.

Najvišja koncentracija biomarkerjev ekstazija in amfetamina je bila določena v Velenju. Na območjih Domžal in Kamnika, Maribora ter Kopra pa je bil amfetamin pod mejo kvantifikacije v vseh vzorcih odpadnih vod. Največ metamfetamina in biomarkerjev THC je bilo določenih v Ljubljani.

Glede na koncentracijo THC so se sicer vsa mesta uvrstila nad povprečje, glede na metamfetamin pa globoko pod povprečje. Tudi glede na uporabo drog je najbolj razširjen THC, skupaj s kokainom.

V petletnem obdobju kažeta amfetamin in MDMA trend upadanja uporabe v Ljubljani (z izjemo izjemno visoke vrednosti uporabe MDMA v letu 2020). Podobno tudi za kokain, medtem ko je uporaba metamfetamina in THC relativno konstantna.

Štiri zaporedne meritve v Mariboru in Domžalah-Kamniku kažejo porast uporabe kokaina in THC, v Domžalah in Kamniku pa je bil opažen trend upadanja uporabe amfetamina. V treh letih je bila v Velenju opažena porast uporabe kokaina predvsem v letu 2021, so še zapisali v sporočilu.

STA
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button