Izobraževanje

Z 2025/26 UM spreminja pogoje za vpis v univerzitetne študijske programe

Srednješolci se lahko s poklicno maturo in izpitom iz enega od predmetov splošne mature vpišejo v posamezne univerzitetne (UN) študijske programe 1. stopnje in enovite magistrske (EMAG) študijske programe 2. stopnje Univerze v Mariboru na podlagi veljavnih vpisnih pogojev. Ti se bodo z študijskim letom 2025/26 posodobili.

Univerza v Mariboru bo v študijskem letu 2025/26 posodobila pogoje za vpis v univerzitetne študijske programe 1. stopnje za dijake s poklicno maturo.

Uskladiti se mora namreč z Zakonom o visokem šolstvu, ki v 38. členu določa tudi, da mora biti program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ustrezen oziroma z istega strokovnega področja, kot je univerzitetni študijski program 1. stopnje oziroma enovit magistrski študijski program 2. stopnje, v katerega se posameznica oz. posameznik vpisuje.

Aktualni pogoji in načrtovane spremembe za vpis na dodiplomski in enovit magistrski študij na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2025/26 so že objavljeni na spletni strani moja.um.si > Študiral bi na UM > Vpis na UM s poklicno maturo in petim predmetom.

UM bo omejila poklicne smeri, ki se lahko vpišejo v določen program

Enostavneje povedano se bodo pogoji za vpis spremenili tako: na določen študijski program se ne bodo več mogli vpisati dijaki iz kateregakoli študijskega programa, ki so opravili poklicno maturo in enega od predmetov splošne mature iz seznama, ki ga za posamezen program navaja fakulteta. Vpisali se bodo lahko le dijaki, ki so opravili poklicno maturo iz področja, ki je na seznamu za vpis v izbrani univerzitetni študijski program, ter enega od predmetov splošne mature iz seznama, ki ga navaja fakulteta za posamezen študijski program. 

UM
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button