Tehnologija

Za digitalizacijo podjetij skupaj več kot 32 milijonov sredstev

Na Univerzi v Mariboru je potekal informativni dogodek ''Digitalizacija podjetij 2019'', na katerem so bile predstavljene možnosti za digitalizacijo podjetij v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija za leto 2019.

Mala in srednja podjetja s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija so tako pridobila informacije, kako pridobiti vavčerje za digitalizacijo. Za katere je v obliki javnih pozivov na področju digitalizacije za obdobje od 2019 do 2023, na razpolago 8,5 milijona evrov. Oziroma približno 2 milijona evrov na letni ravni.

Priložnosti za digitalizacijo podjetij v Sloveniji in predvsem kohezijski regiji Vzhodna Slovenija je veliko. S prihajajočimi razpisi se odpirajo izjemne priložnosti. Da se v regiji povežemo znanje in sposobnosti, npr. ena izmed takšnih priložnosti je vzpostavitev nacionalnega superračunalniškega centra (HPC RIVR). V vrednosti več kot 40 milijonov evrov, ki omogoča realizacijo digitalizacije na bistveno višjem nivoju z uporabo najsodobnejše infrastrukture.

Celovite rešitve za digitalizacijo posameznih strateško pomembnih področij

Univerza v Mariboru (UM) lahko skupaj z ostalimi ponudniki ponudi celovite rešitve za digitalizacijo posameznih strateško pomembnih področij. Vse od pravne ureditve, upoštevanja dolgoročnih družbenih vplivov digitalizacije, primernega načina organizirane uvedbe. Do tehnološke realizacije in odgovornega spremljanja do uporabe digitalnih podatkov.

Doc. dr. Muhamed Turkanović, vodja Digitalnega inovacijskega stičišča Univerze v Mariboru (DIH UM), je na srečanju dejal: “Glede na indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI). Katerega izračunava EK, se je Slovenija šele leta 2017 umestila nad povprečje EU. Sklepamo lahko, da je še veliko možnosti za izboljšave, predvsem na področju vključevanja digitalnih tehnologij v podjetjih. Pozitiven korak v to smer je program podpore digitalne preobrazbe podjetij, ki ga je zagnalo MGRT s pomočjo vavčerjev za digitalizacijo. Predstavitev podpornega programa deležnikom kohezijske regije Vzhodna Slovenija je bil tudi osrednji cilj UM. UM kot največja znanstveno raziskovalna in izobraževalna ustanova v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Vidi svojo vlogo v obliki ključnega povezovalnega akterja in regijskega stičišča, ki združuje znanost, gospodarstvo in vzporedne podporne institucije. V ta namen je na UM ustanovljeno tudi DIH UM, katerega cilj je pripeljati digitalno revolucijo v kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija.”

Nacionalna kontaktna točka “Access to finance”

mag. Alenka Marovt Novak, Nacionalna kontaktna točka “Access to finance”, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije: “Slovenija se je po indeksu digitalnega gospodarstva lani uvrstila na 15. mesto v EU, za dve mesti više kot leto prej, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa želi v prihodnje “rezultat” izboljšati še za dve mesti. Država je znatno napredovala pri uporabi internetnih storitev, pri objavljanju digitalnih javnih storitev. Nad povprečjem EU pa ostaja tudi pri vključevanju digitalne tehnologije v podjetja. Zato je ministrstvo pripravilo Program digitalizacije in digitalne transformacije. Program zajema med seboj komplementarne ukrepe, za katere je do leta 2023 zagotovljenih 32,85 mio EUR. Podjetja so deležna spodbud, da v sodelovanju s strateškimi partnerji Digitalnega inovacijskega središča Slovenije, med katerimi je tudi UM ter ostalimi partnerji izvedejo aktivnosti, ki jim bodo pomagale, da se primerno soočijo z izzivi prihodnosti ter izkoristijo priložnosti digitalizacije. Poleg tega so na voljo tudi neposredne spodbude prek Javnega razpisa za E-POSLOVANJE malih in srednje velikih podjetij z namenom internacionalizacije v višini 9,45 mio evrov, ki ga izvaja SPIRIT Slovenija. V pripravi pa je tudi Javni razpis za digitalno transformacijo podjetij na področju kohezijske regije Vzhodna Slovenija v višini 12,3 mio evrov.”

Vsa zainteresirana podjetja, ki vidijo svojo priložnost v digitalizaciji svojih produktov, storitev ali gradnje kompetenc svojih zaposlenih, vabljena da se povežejo z Univerzo v Mariboru (DIH UM) ali z Digitalnim inovacijskim stičiščem Slovenija (DIH Slovenija) ter, da preverijo na kak način se lahko vključijo oz. sodelujejo v okviru digitalne transformacije Slovenije.

 

 UM
 Pixabay

Sorodni članki

Back to top button