ŠtipendijeZnanost

Znanost potrebuje ženske!

Za mlade raziskovalke letna štipendija 5000 evrov

Partnerja nacionalnega programa »Za ženske v znanosti« L’ORÉAL Slovenija in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO sta objavila 13. razpis za štipendije »Za ženske v znanosti«.

»Na razpis se lahko vse do 2. novembra 2018 prijavijo mlade raziskovalke v zadnjem letu doktorskega študija naravoslovnih znanosti, biotehnike ali medicine, ki so v študijskem letu 2018/2019 v zaključni fazi doktorskega študija, svoje raziskovanje pa opravljajo na slovenski raziskovalni instituciji in niso starejše od 35 let,« pojasnjuje predsednica Nacionalnega odbora prof. dr. Alenka Malej. Tri najperspektivnejše po izboru uglednih slovenskih znanstvenikov bodo razglašene marca prihodnje leto in prejele letno štipendijo v višini 5000 evrov.

Štipendije programa L’ORÉAL – UNESCO »Za ženske v znanosti« so nagrada za preteklo delo mladih raziskovalk in spodbuda, da nadaljujejo delo na znanstvenem področju. Ena izmed treh lanskih štipendistk, biokemičarka Tea Lenarčič, pravi, da je štipendija tudi odlična priložnost za promocijo žensk v znanosti in same znanosti: »Znanstveniki namreč težko razložimo neznanstvenikom, kaj počnemo in zakaj to počnemo. Zato laična javnost velikokrat ne razume teže posameznih raziskav in temu ne posveča pozornosti. Stvari se v znanosti namreč pomikajo precej počasneje kot v današnjem hitrem svetu.«

Program tako nagrajuje mlade raziskovalke ter slavi odličnost, nadarjenost in inteligenco znanstvenic. Partnerja programa ženske v znanosti na mednarodni ravni podpirata že od leta 1998, od leta 2006 pa tudi v Sloveniji, kjer je štipendijo prejelo že 34 slovenskih štipendistk.

Doc. dr. Mirijam Vrabec, še izpostavlja: »Pri ocenjevanju prijav na razpis L’ORÉAL – UNESCO »Za ženske v znanosti« smo osredotočeni na znanstveno odličnost dela in objav prijaviteljic, vsebinsko ocenimo njihovo dosedanje znanstveno delovanje, relevantnost doktorata glede na znanstvene cilje in njegovo praktično vrednost. Pogledamo tudi izvirnost in inovativnost projekta ter njegovo realnost izvedbe v zadanem časovnem okviru.«

 

Položaj žensk v znanosti še vedno neenakopraven

Čeprav se delež žensk raziskovalk v svetu v zadnjih letih veča, je razmerje med raziskovalkami in raziskovalci še vedno neusklajeno. Delež raziskovalk po svetu namreč znaša le 28,8 %. Na podlagi rezultatov zadnje raziskave She Figures 2015 v Evropi ta delež predstavlja 40 %, a je na višjih položajih v akademski sferi le 11 % žensk. V Sloveniji, po zadnji dostopnih podatkih za študijsko leto 2017/18 na doktorskem študiju celo še prevladujejo ženske (54 %), pri zaposlovanju v znanosti pa delež drastično upade. Delež žensk v raziskovalni dejavnosti za leto 2016 namreč znaša v osebah le 34,5 %. Neenakosti potrjuje tudi letošnja raziskava števila znanstvenih objav glede na spol, ki je bila izvedena na podlagi več kot 6000 znanstvenih člankov objavljenih v zadnjih 15 letih. Ta namreč kaže, da je delež avtoric na splošno manjši. V Sloveniji se število objav ženskih znanstvenic v zadnjih letih povečuje, v letu 2016 so objave znanstvenic predstavljale 44,6 % znanstvenih člankov.

 

Razbijanje stereotipov o položaju žensk v znanosti

Prof. dr. Alenka Malej, predsednica Nacionalnega odbora, izpostavlja, da program L’ORÉAL – UNESCO »Za ženske v znanosti« pomaga mladim raziskovalkam pri pridobivanju priznanja za svoje delo in večanju prepoznavnosti tako znotraj znanstvene skupnosti kot v širši javnosti: »Z ozaveščanjem javnosti o položaju žensk v znanosti pa hkrati razbijamo predsodke in stereotipe o ženskah v znanosti in spodbujamo mlade raziskovalke, da nadaljujejo svojo karierno pot v znanosti.« Raziskave kažejo, da na odločitev deklic, da postanejo znanstvenice, pomembno vplivajo tudi stereotipi. Ti kasneje vplivajo tudi na slabši položaj znanstvenic. Gre za stereotipe, da so ženske v znanosti manj uspešne, da so nekatera področja namenjena le moškim, da je njihova naloga imeti in skrbeti za družino, da je vloga znanstvenice in mame nezdružljiva, da je delo znanstvenika osamljeno in drugi. Glede na raziskave ima deklica, ki je končala srednjo šolo, to je točka, kjer se začnejo razlike v doseganju izobrazbe glede na spol, v povprečju 35 % možnost vpisa na znanstveni študijski program, 18 % možnost diplomirati iz naravoslovja, 8 % možnost zaključiti znanstveni magisterij in 2 % možnost, da postane doktorica znanosti. Moški imajo pri slednjem 6 % možnosti. Podatki pa hkrati kažejo, da v zadnji letih v Evropi ženske presegajo število moških glede stopnje izobrazbe in diplom.

L’ORÉAL in UNESCO si tako na globalni in nacionalnih ravneh prizadevata prepoznati raziskovalke, ki imajo potencial, da s svojim delom prispevajo k premagovanju današnjih globalnih izzivov. Organizaciji sta namreč prepričani, da bodo ob soočanju s svetovnimi izzivi, kot so nove tehnologije, staranje prebivalstva ali grožnja biotski raznovrstnosti, imele ravno te raziskovalke velik vpliv na družbo in postavile temelje za prihodnost. Tako si želita prispevati k njihovemu priznanju in jim zagotoviti sredstva za uresničevanje potenciala, ki ga imajo za spreminjanje sveta na bolje.

L’ORÉAL je vodilni svetovni proizvajalec lepotnih izdelkov ter pomemben akter na področju raziskovanja, ki že 109 let posveča pozornost lepoti. V svojem edinstvenem izdelčnem spletu ima 34 mednarodnih, raznovrstnih in dopolnjujočih blagovnih znamk. Raziskave in inovacije ter ekipa 3800 raziskovalcev so ključni del L’Oréalove strategije, samo v letu 2017 so registrirali kar 498 patentov. Njihove uspehe zagotavlja tudi neprecenljiv prispevek žensk, med njihovimi raziskovalci je več kot polovica (55 %) žensk.

UNESCO vprašanjem žensk na področjih svojega mandata – v izobraževanju, znanosti, kulturi in komunikacijah – namenja veliko pozornosti. V Sloveniji je na pobudo Slovenske nacionalne komisije za UNESCO leta 1994 v Tednu znanosti potekala ena prvih okroglih miz o ženskah v znanosti v Sloveniji. Kot rezultat pobud Slovenske nacionalne komisije za UNESCO pa je leta 2001 Ministrstvo RS za visoko šolstvo in znanost ustanovilo Komisijo za ženske v znanosti.

 

Več informacij o programu »Za ženske v znanosti« ter razpisnih pogojih in potrebni dokumentaciji najdete na www.mizs.gov.si.

 

https://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGŽenske v znanosti
https://i0.wp.com/www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPG?w=780splet (vir)

Sorodni članki

Back to top button