IzobraževanjePriložnosti

Denarna pomoč za študente UL, ki so jih prizadele poplave

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani) in fundacija Študentski tolar bodo študentom in študentkam, ki so utrpele_i materialno škodo zaradi posledic po poplavah v Sloveniji v mesecu avgustu 2023, pomagali pri reševanju trenutne socialne stiske.

Cilj poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči študentkam_om v socialni stiski, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega poziva in so na njem izbrane_i v višini 300€. Na pozivu so predvidena sredstva v višini 39.000 €, ki jo je za izvedbo poziva v okviru rednega programa Fundacije Študentski tolar namenila Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani).

Zaradi težke izredne situacije za študente so začetno načrtovana (v najavi) sredstva v znesku 30.000€ povišali na 39.000€, da lahko pomagajo čim večjemu številu študentov.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagateljice_i

Pomoč se lahko dodeli samo osebam, ki so utrpele materialno škodo zaradi posledic poplav v Sloveniji v mesecu avgustu 2023 in izpolnjujejo vse tri spodnje pogoje, in sicer da v študijskem letu 2022/23 ali v 2023/24:

  • imajo status študenta na visokošolskem ali višješolskem zavodu, ki je članica ŠOU v Ljubljani, in niso v rednem delovnem razmerju;
  • vlagatelj_ica je utrpela materialno škodo, zaradi posledic poplav, ki so se zgodile v Sloveniji v mesecu avgustu 2023;
  • vlagatelj_ica ima v Republiki Sloveniji urejeno začasno ali stalno bivališče

Rok za predložitev vlog je do vključno 31. avgust 2023 (velja poštni žig) oz. najkasneje do porabe sredstev po tem pozivu.

Vse informacije najdete v razpisu, ki se nahaja na tej spletni strani. Obvezna priloga je Prijavni obrazec, ki je prav tako dostopen na spletni strani Študentskega tolarja.

Študentski tolar
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button