IzobraževanjeNoviceTehnologija

DIGI-SCENA: Aplikacija, ki ljudem z invalidnostjo omogoča varno uporabo spleta

Digitalne spremembe so spremembe vsakdanjika, s katerimi se postopoma povečuje digitalna izključenost ranljivih skupin. Obseg digitalnega prepada se je pokazal v času pandemije covida, ko je bila izvedba mnogih storitev, dejavnosti in aktivnosti možna le spletno. Pokazalo se je, da je ranljivim skupinam potrebno zagotoviti podporno tehnologijo za poenostavljeno in varno uporabo spleta.

Zato se je v Centru KORAK za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo januarja 2022 začelo projektno sodelovanje z Zavodom RISA, centrom za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje na projektu DIGI SCENA. Kratica DIGI-SCENA je okrajšava, ki pomeni Digitalna aktivacija za socialno vključenost in enakopravnost.

Aplikacija za ljudi z invalidnostjo

Aplikacija je prilagojena za uporabo ljudem z invalidnostjo – intelektualno oviro, pridobljeno poškodbo možganov ali drugimi kognitivnimi in sorodnimi invalidnostmi oziroma ovirami, ljudem z avtizmom, težavami v duševnem zdravju, starejšim ter posameznikom, ki želijo pregledno in poenostavljeno uporabniško izkušnjo medmrežja v slovenskem jeziku.

V razvoj aplikacije so vključeni tudi uporabniki Centra KORAK, Kranj. Osebe s pridobljeno možgansko poškodbo se srečujejo z izzivi uporabe spleta zaradi pomanjkanja razumljivih navodil, premajhnih črk, nezaupanja v varnost spleta in fizičnih omejitev. Kljub temu večina uporablja splet in je izrazila mnenje, da je splet uporaben.

Za ohranjanje stikov uporabljajo elektronsko pošto in socialna omrežja. Splet uporabljajo tudi za spremljanje novic, poljudno-znanstvenih vsebin, ohranjanje stikov in pridobivanje novih znanj. Informacije, ki so jih podali uporabniki v začetnih fazah projekta so bile upoštevane pri razvoju aplikacije DIGI-SCENA.

digi scena

Cilj projekta je zmanjšati digitalno izključenost ranljivih skupin, zmanjšati socialno izolacijo in omogočiti podporo in svetovanje uporabnikom aplikacije preko spleta. Brezplačna uporaba aplikacije bo izboljšala možnosti digitalnega povezovanja in kompetenc.

Kako aplikacija deluje?

Aplikacija DIGI-SCENA je na voljo preko spletne strani www.digiscena.si, uporabnikom pa omogoča, da klepetajo z drugimi uporabniki, strokovnjaki ali prostovoljci. Omogoča svetovanje in nujen klic, ki uporabnikom aplikacije nudi pogovor in svetovanje glede uporabe aplikacije. Klepetalnica je aktivna od ponedeljka do srede med 10:00 in 17:00, nujen klic pa od ponedeljka do petka med 12:00 in 18:00.

Spletna stran omogoča dostopnost vsem, ki težje uporabljajo splet zaradi manjših črk ali nepreglednosti, je izjemno enostavna in razumljiva. Hkrati vsebuje tudi podrobna navodila za uporabo in razlago pojmov, ki so neveščim uporabnikom spleta lahko tuji.

DIGI-SCENA
DIGI-SCENA

Sorodni članki

Back to top button