Izobraževanje

Do zapolnitve mest se lahko še prijaviš na podiplomski študij

​Od 21. do 22. septembra 2023 do 12. ure bo v okviru Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2023/2024 potekal prijavni rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest.

Kandidati_ke se v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest lahko prijavijo v študijske programe 2. in 3. stopnje, ki jih ponujajo fakultete Univerze v Mariboru. Seznam študijskih programov, ki jih bodo fakultete ponudile v prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, je dose​gljiv v dokumentih na desni strani spletne strani.

V roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest se lahko prijavijo:

  • kandidati_ke, ki niso oddali_e prijave v prvem prijavnem roku;
  • kandidati_ke, ki po prvem prijavnem roku niso bili_e sprejeti_e na želeni študij;
  • kandidati_ke, ki so se v prvem prijavnem roku prijavili_e na študijski program, ki se ne bo izvajal;
  • kandidati_ke, ki so se v prvem prijavnem roku prijavili_e na študijski program, za katerega se še ne ve, ali se bo izvajal;
  • kandidati_ke, ki se v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest prijavljajo na študijske programe, ki se izvajajo kot izredna oblika študija.

Vse ostale kandidate_ke bo sistem opozoril na to, da prijava ni mogoča.

V roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest se lahko prijavijo tudi Slovenci_ke brez slovenskega državljanstva in državljani_ke držav nečlanic EU – ​tujci_ke, če se posamezna fakulteta tako odloči, pri čemer razpoložljiva mesta najprej zasedejo državljani_ke Republike Slovenije in drugih držav članic Evropske unije, šele nato Slovenci_ke brez slovenskega državljanstva in državljani_ke držav nečlanic EU – tujci_ke.

Kako se prijavim?

Kandidati_ke morajo prijavo za vpis in vsa pripadajoča dokazila oddati elektronsko, in sicer prek spletnega portala eVŠ. Kandidat_ka lahko ob prijavi na razpis v roku za zapolnitev vpisnih mest odda zgolj 1 prijavo.

​​Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 22. september 2023 do 12. ure. To je tudi rok za oddajo dokazil!

​Fakultete morajo študente_ke, sprejete v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, vpisati do roka, ki ga vsaka fakulteta določi interno, vendar najkasneje do 30. septembra 2023. Iz upravičenih razlogov na podlagi pisne vloge kandidata_ke, o katerih odloči pristojni organ fakultete, pa se bo vpis izvršil najkasneje do 30. oktobra 2023. 

Kandidatu_ki, ki je vlogo za priznavanje izobraževanja oddal_a pravočasno, vendar ni pričakovati, da bo do 30. septembra 2023 prejel_a odločbo o priznavanju, svetujemo, da na fakulteto naslovi vlogo za podaljšanje roka za vpis iz upravičenih razlogov.

Če se študenti_ke, prvič vpisani_e v prvi letnik podiplomskega študijskega programa, izpišejo najkasneje do 15. oktobra 2023, se šteje, da se v ta študijski program niso vpisali_e. ​

Več informacij je na voljo v razpisu za vpis.

UM
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button