Delo

Javni razpis Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021

V Uradnem listu RS in na spletišču državne uprave je objavljen Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021".

Razpis sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa, in sicer:

  • sklop A – “Pomočnik vzgojitelja začetnik” in
  • sklop B – “Učitelj začetnik”.

Predmet javnega razpisa so zaposlitve pomočnikov vzgojiteljev v kohezijski regiji Zahodna Slovenija, ter učiteljev, svetovalnih delavcev oz. vzgojiteljev začetnikov v kohezijskih regijah Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija, starih do vključno 29 let. Namen je načrtovano, organizirano in strokovno vodenje praktičnega usposabljanja za samostojno vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Sklop A – “Pomočnik vzgojitelja začetnik”

Cilj javnega razpisa v okviru sklopa A – PVZ je zaposlitev 60 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov v zahodni kohezijski regiji, za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v vrtcih in šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, v javnoveljavnem programu za predšolske otroke ali javnoveljavnem prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

Posamezni izbrani prijavitelj za sklop A – PVZ bo s pomočnikom vzgojitelja začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021. Po izteku te pogodbe pa bo delovno razmerje nadaljeval s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, in sicer za obdobje vsaj enega meseca, to je vsaj do 30. 4. 2021.

Sklop B – “Učitelj začetnik”

Cilj javnega razpisa v okviru sklopa B – UZ  je zaposlitev 62 učiteljev začetnikov, 12 v vzhodni in 50 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje osmih mesecev. Gre za zaposlitev na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih:

  • v vrtcih,
  • osnovnih šolah,
  • glasbenih šolah,
  • srednjih šolah,
  • dijaških domovih in
  • šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,

v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo oziroma programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

Posamezni izbrani prijavitelj za sklop B – UZ bo z učiteljem začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje od 1. 11. 2020 do 30. 6. 2021. Neposredno po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo delovno razmerje nadaljeval s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, in sicer za obdobje vsaj šestih mesecev, to je vsaj do 31. 12. 2021.

Postopek prijave

Prijavitelj je lahko le zgoraj navedeni javni ali zasebni vzgojno-izobraževalni zavod, ki mora pred vložitvijo prijave na razpis ne glede na izjeme od obveznosti objave po 26. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) v prostorih in na spletnih straneh ZRSZ z rokom za prijavo kandidatov vsaj tri (3) delovne dni javno objaviti prosto projektno delovno mesto, opraviti izbirni postopek, skupaj z izbranim kandidatom za učitelja začetnika pripraviti predlog načrta usposabljanja in izpolniti prijavo, ki jo mora skladno z zahtevami javnega razpisa posredovati ministrstvu.

Rok za oddajo prijav je 25. avgust 2020 do 12. ure.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku ne glede na način dostave prispele v vložišče ministrstva.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport –  MIZŠ
Pexels

Sorodni članki

Preberi še
Close
Back to top button