Delo

Kako COVID-19 vpliva na zaposlovanje mladih

Brezposelnost mladih je pereča problematika, ki jo je kriza koronavirusa le še poslabšala.

Pandemija covida-19 bi lahko pripeljala do “lockdown generation” ali ”generacije karantene”, saj kriza močno vpliva na možnosti zaposlovanja mladih.

Podatki Mednarodne organizacije dela (ILO) kažejo, da ima pandemija uničujoč in nesorazmeren vpliv na zaposlovanje mladih. Kriza COVID-19 vpliva na mlade po vsem svetu na tri načine:

  1. motnje v izobraževanju in usposabljanju, ki bi v prihodnosti lahko v zmanjšale potencialne možnosti zaposlitve in zaslužka;
  2. izgube delovnih mest ter propad podjetij in zagonskih podjetij zmanjšujejo zaslužek in zaposlovanje (in ogrožajo pravice pri delu);
  3. pojav večjih ovir pri iskanju dela, (ponovnem) vstopu na trg dela in poskusu prehoda na boljša delovna mesta.

Motnje v izobraževanju in usposabljanju

Zaprtje šol, univerz, ustanov za tehniško, poklicno izobraževanje in usposabljanje, prekinitev vajeništev in pripravništva na delovnem mestu zaradi krize COVID-19 je povzročilo velike motnje. Čeprav se več kot dve tretjini usposabljanj izvaja na daljavo preko spleta, približno polovica mladih študentov poroča o verjetni zamudi pri dokončanju sedanjega študija, medtem ko 10% pričakuje, da jih sploh ne bo moglo dokončati.

Motnje v izobraževanju in usposabljanju bodo imele dolgoročne posledice na dohodke mladih. Na primer, potencialne dolgoročne izgube prihodnjih zaslužkov zaradi štirimesečnega zaprtja šol v ZDA so ocenjene na 2,5 milijona ameriških dolarjev.

Izguba zaposlitve in dohodka

Podatki kažejo na močno povečanje stopnje brezposelnosti mladih od februarja 2020, zlasti med mladimi ženskami. Globalna raziskava ILO je razkrila, da je več kot eden od šestih anketiranih mladih prenehal delovati od začetka krize COVID-19. Prav tako se je delovni čas med mladimi, ki so ostali v delovnem razmerju, zmanjšal za 23%.

Večje težavami pri iskanju zaposlitve.

Obstajajo dokazi, da imajo mladi dolgotrajne in uničujoče posledice dolgotrajne brezposelnosti, znane tudi kot ”brazgotinski učinki”, zlasti ob vstopu na trg dela v času recesije. Zaradi krize COVID-19 bodo dolgoročne izgube plač verjetno doživele cele vrste mladih, ki imajo v študijskem letu 2019/20 namen končati srednjo šolo ali univerzo. V prihodnjih letih se bodo namreč srečevali z večjo konkurenco za manj delovnih mest.

Ker prihodnost ni najbolj mavrična, je še toliko bolj pomembno, da z nabiranjem nujno potrebnih znanj in kompetenc začneš že danes. Le z aktivnim delom in participacijo si boš lahko zagotovil/a delovno mesto v prihodnosti. Preveri na Zavodu Nefiks, kako ti lahko pomagamo.

 

 talentiran.si (vir)
 Unsplash

Sorodni članki

Back to top button