Izobraževanje

Kakšna so merila za prehod med študijskimi programi?

Si se vpisal na študij arhitekture, po slabem začetku pa si ugotovil, da te bolj veseli delo na področju kemije? Lahko se prepišeš v drug program, vendar moraš pri tem upoštevati nekaj pomembnih stvari.

S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega si se vpisal ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Tam se ti lahko vse ali del obveznosti, ki si jih že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa. Za tak prehod se ne šteje sprememba študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu ali smeri.

Če želiš zamenjati študijski program, moraš vložiti prošnjo na fakulteto, kjer želiš nadaljevati študij.

Prehod med programi za pridobitev iste stopnje izobrazbe je mogoč, če je kandidatu pri vpisu v nov program mogoče priznati vsaj polovico obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu. O izpolnjevanju obveznosti odloča senat fakultete, na kateri želi študent nadaljevati študij. Senat lahko določi tudi morebitne diferencialne izpite ali druge obveznosti.

Prehajanje je mogoče med študijskimi programi za pridobitev iste stopnje izobrazbe (med študijskimi programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali med študijskimi programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe) ter med študijskimi programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe in programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe.

Kako poteka proces zamenjave študijskega programa? 

Študent, ki želi nadaljevati študij v drugem študijskem programu, vloži prošnjo na visokošolskem zavodu, na katerem želi nadaljevati študij. Prošnji mora priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis in dokazila o opravljenih obveznostih v prvem študijskem programu. O prošnji odloča senat fakultete. Zoper odločbo je možna pritožba na senat univerze, ki jo je treba vložiti v osmih dneh po prejemu obvestila o zavrnitvi prošnje za prehod.

Prehajanje med študijskimi programi omogoča mobilnost študentov, izbiro različnih poti za doseganje izobrazbe ter fleksibilnost in odprtost visokošolskega sistema. Seveda pa je pomembno, da izvajanje  prehodov zagotavlja tudi realne možnosti za kvalitetno nadaljevanje in zaključek študija, za kar si morajo fakultete kar najbolj prizadevati.

Več informacij o prehodih si lahko prebereš v Merilih za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 45/94) ali v infografiki.

Odbor za visoko šolstvo Zveze ŠKIS

 

 Odbor za visoko šolstvo Zveze ŠKIS
 Unsplash

Sorodni članki

Back to top button