Priložnosti

Kje najti podporo na začetku svoje podjetniške poti?

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) mladim podjetnikom ponuja spodbude skozi aktivnosti, ki predstavljajo in ponujajo priložnosti mladim inovativnim podjetnikom na začetku lastne podjetniške poti ali pri podpori že obstoječi. 

Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi

MGRT preko izvajalske agencije SPIRIT Slovenija izvaja program Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, v okviru katerega si prizadevajo, da mladi tekom izobraževanja pridobijo pomembne kompetence, ki jih zahteva današnji globalni trg. Te bodo mladi potrebovali pri svoji poti, ne glede na to ali jih bo ta vodila na samostojno podjetniško pot ali pa bodo delovali kot zaposleni.

V povezovanju s podpornim okoljem za podjetništvo (subjekti inovativnega okolja) organizirajo tudi regijske izbore najboljših poslovnih idej mladih. Nacionalni izbor bo potekal v okviru tekmovanja POPRI.

Svojo idejo lahko prijaviš do 31. janurja 2020.

V letu 2020 bodo izvajali tudi druge spremljevalne aktivnosti za večjo promocijo spodbujanja omenjenih kompetenc med mladimi (npr. spletna borza podjetniških idej mladih).

Podporno okolje za podjetništvo

Če se mladi odločijo, da bi kariero začeli kot podjetniki, jim zagotavljajo učinkovito podporno okolje. Preko sistema Slovenskih poslovnih točk – SPOT lahko pridobijo brezplačno pomoč v obliki podjetniškega svetovanja, informiranja in usposabljanja.

Aktivno vlogo pri podpori inovativno naravnanih podjetniških zamisli odigrajo subjekti inovativnega okolja (univerzitetni inkubatorji, tehnološki parki …), katerih delovanje financira MGRT. Inkubatorji in tehnološki parki izvajajo storitve za inovativna, mlada podjetja s potencialom hitre globalne rasti. Storitve v obliki brezplačnega mentoriranja in ekspertnega svetovanja.

Spodbude preko Slovenskega podjetniškega sklada (za mlade oziroma mlada podjetja)

Podjetnikom začetnikom preko Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) nudijo finančne spodbude v vseh fazah podjetniške poti. Od neposrednih spodbud podjetniškim idejam in/ali že ustanovljenim mladim podjetjem ter povratnih virov v obliki semenskega in tveganega kapitala.

Na ministrstvu so mnenja, da je “ustrezna in razvojnemu ciklu primerna finančna podpora nujno potrebna za hitrejši in intenzivnejši razvoj poslovnih idej oz. projektov. Pomembno pa je, da imajo mlada podjetja na razpolago ustrezno okolje somišljenikov, najsodobnejše podjetniško znanje, pa tudi svetovalce in mentorje, ki jim pomagajo skozi najbolj kritične točke rasti mladega podjetja pri posameznih produktih.”

Zato za mlada podjetja izvajajo “SPS dvojčke”, ki podjetjem poleg ustrezne finančne spodbude omogoča tudi dostop do potrebnih znanj in izkušenj mentorjev ali drugih svetovalcev in strokovnjakov.

 

 mlad.si
 Unsplash

Sorodni članki

Back to top button