IzobraževanjeNoviceZnanost

L’Oréal-UNESCO štipendije v roke fizičarki, biokemičarki in kemijski inženirki

L'Oréal Adria in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO sta včeraj v ZRC SAZU podelila štipendije Nacionalnega programa L'Oréal-UNESCO »Za ženske v znanosti«. Dosedanjim 46 štipendistkam, ki sta jih v teh letih partnerja programa s štipendijo nagradila in podprla za odličnost njihovega znanstvenega raziskovanja, so se danes pridružile fizičarka Tanja Goričanec, biokemičarka Klara Kuret ter kemijska inženirka Ana Oberlintner.

Na razpis za nacionalne štipendije L’ORÉAL – UNESCO »Za ženske v znanosti« je v 17 letih trajanja programa prispelo več kot 400 prijav. Ocenjevalno telo in Nacionalni odbor izmed prijavljenih del raziskovalk vsako leto izbereta tri najboljša. Štipendistke nacionalnega programa  »Za ženske v znanosti« leta 2023 so  postale tri izjemne raziskovalke:

  • Tanja Goričanec, fizičarka, ki prispeva k ogljični nevtralnosti družbe z raziskovanjem odziva zunaj-središčnih detektorjev nevtronov v tipičnem tlačnovodnem jedrskem reaktorju,
  • Klara Kuret, biokemičarka, raziskovalka na področju molekularne biologije RNK in sprememb, ki se odražajo v razvoju številnih bolezni, od raka do nevrodegenerativnih stanj, ter
  • Ana Oberlintner, kemijska inženirka, ki raziskuje biorazgradljive in bio-osnovane materiale ter hidrofobne modifikacije celuloznih nanomaterialov, katerih namen je izboljšanje in povečanje uporabnosti embalažnih materialov.

Znanstvenice so še vedno manj cenjene od znanstvenikov

Podatki razkrivajo, da imajo znanstvenice, ki vodijo revolucionarne raziskave po vsem svetu, v akademskem svetu krajše, slabše plačane poklice, njihovo delo pa je premalo zastopano v uglednih revijah. Ženske so na najvišji akademski ravni še vedno premalo zastopane. Zasedajo namreč le približno četrtino rednih profesorskih mest (26%).

Tako ugotavlja poročilo Evropske komisije She Figures za leto 2021, ki predstavlja podatke o ciljih enakosti spolov na področju raziskovalne in inovacijske politike. Prav tako je manj verjetno, da bodo ženske zaposlene kot znanstvenice in inženirke (41%). So tudi premalo zastopane med samozaposlenimi strokovnjaki v znanosti in inženirstvu ter v poklicih s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij – IKT (25%).

Po zadnjih podatkih znanstvenega poročila organizacije UNESCO delo znanstvenic le redko pridobi priznanje, ki si ga zasluži. Ženske predstavljajo le tretjino vseh raziskovalcev, le v 11 odstotkih imajo višje raziskovalne vloge in so med manj kot 4 odstotki prejemnikov Nobelovih nagrad za znanost.

Enakost spolov bi povečala BDP Evropske unije

»Začetki L’Oréala  izhajajo iz znanosti, iz vizije, ki je nastala po zamisli kemika. Od takrat znanost ostaja v središču našega podjetja. Nedvomno pa so učinkovitost, varnost in vrhunska kakovost naših izdelkov temelj našega uspeha že več kot 110 let,« je v uvodnem nagovoru poudarila Irena Šarić Dombaj, članica uprave in direktorica korporativnih komunikacij L’Oréal Adria. In dodala: »Verjamemo, da ima vsak posameznik moč, da premakne svet, in da smo ljudje tista prava gonilna sila napredka.«

Tanja Goričanec
Tanja Goričanec, fizičarka in doktorska študentka zadnjega letnika doktorskega študija jedrske tehnike ter raziskovalna asistentka na Odseku za reaktorsko fiziko na Institutu Jožef Stefan.

Delež žensk, ki se kasneje zaposlijo v raziskovalni sferi, je v Sloveniji tako kot v EU nižji, sploh pa ostaja nizek odstotek žensk na vodilnih položajih. Po podatkih Statističnega urada RS število raziskovalk v zadnjih letih ostaja približno polovico nižje od števila raziskovalcev. Povečanje udeležbe žensk na vseh ravneh na področju raziskav in inovacij je strateškega pomena.

Evropski inštitut za enakost spolov poudarja, da bi lahko zmanjšanje razlik med spoloma na področju STEM (znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika) zmanjšalo vrzel v znanju, povečalo zaposlenost in produktivnost. To bi spodbudilo tudi gospodarsko rast in imelo pozitiven učinek na rast bruto domačega proizvoda na ravni Evropske unije. Po podatkih Evropskega inštituta za enakost spolov bi odpravljanje razlik med spoloma na področju STEM prispevalo k povečanju BDP na prebivalca v EU za od 2,2 do 3,0 odstotne točke do leta 2050.

Klara Kuret
Klara Kuret, biokemičarka, raziskovalka na področju molekularne biologije RNK na Kemijskem inštitutu v Ljubljani in doktorska študentka na programu Nanoznanosti in nanotehnologije na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana.

»Še vedno za premnoge študijske programe velja, da so bolj primerni za fante«

Izbranim trem raziskovalkam oz. znanstvenicam je diplome podelil minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije, dr. Igor Papič. Ob tem je izpostavil, »da ravno na področju tehnike in naravoslovja izgubljamo velik potencial, ki ga predstavljajo dekleta, saj še vedno za premnoge študijske programe velja, da so bolj primerni za fante«. K popularizaciji znanosti med mladimi ženskami v akademskem okolju in znanosti je po njegovih besedah pripomogel tudi program L’Oréal-UNESCO.

Kot je v svojem nagovoru izpostavila predsednica nacionalnega odbora za program L’Oréal-UNESCO »Za ženske v znanosti«, prof. dr. Alenka Malej, »tudi letošnji rezultati natečaja kažejo, da imamo nadarjene mlade znanstvenice. Znajo opredeliti svoje cilje in so kos zahtevnim nalogam. Okusile so lepoto in težave raziskovalnega dela, pridobljena štipendija pa dokazuje, da so na pravi poti. Zaželimo jim, da jo uspešno nadaljujejo.«

Ana Oberlintner
Ana Oberlintner, kemičarka, mlada raziskovalka na Kemijskem inštitutu na Odseku za katalizo in reakcijsko inženirstvo, kjer preučuje bio-osnovane in biorazgradljive materiale in asistentka na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana.

Grayling / BŽ
Grayling

Sorodni članki

Back to top button