Izobraževanje

Ministrica Kustec o izobraževanju na daljavo

Glede aktualnega stanja v zvezi z epidemijo bolezni COVID-19 je v soboto, 18. aprila, sodelovala tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec ter na to temo podala izjavo.

“Za nami je pet tednov izvajanja izobraževanja na daljavo in še dobrih 8 tednov do šolskih počitnic. Čeprav danes še vedno ne vemo, kdaj nam bo epidemijo koronavirusa 19 uspelo uspešno zajeziti, pa lahko rečemo, da smo s skupnimi močmi, s sodelovanjem, razumevanjem, tudi potrpežljivostjo v tem času vzpostavili sistem izobraževanja na daljavo. Glede na aktualne razmere ga sproti usklajujemo ter prilagajamo.

Šolsko leto bomo pripeljali do konca, do poletnih počitnic. Da nam bo to lahko uspelo, smo na MIZŠ v sodelovanju z Zavodom za šolstvo, združenji ravnateljev, predstavniki za splošno in poklicno maturo, Republiškim izpitnim centrom ter delovno skupino za Nacionalno preverjanje znanja, pripravili naslednje temeljne smernice, priporočila in sklepe.

Ocenjevanje

Ocenjevanje znanja učencev se lahko v času izobraževanja na daljavo izvaja tudi individualno. Pri ocenjevanju učitelj lahko uporablja različne načine ocenjevanja doseženih ciljev in vsebin. V drugem ocenjevalnem obdobju se znanje pri posameznem predmetu oceni vsaj enkrat. Učenec mora imeti možnost, da negativno pridobljeno oceno do zaključka šolskega leta popravlja še najmanj enkrat.

Učiteljem se priporoča, da pri določanju zaključne ocene izhajajo iz ocen, pridobljenih do 16. marca letos. Ob tem naj upoštevajo tudi izkazani napredek učenca v obdobju izobraževanja na daljavo in ocene, ki jih je pridobil v času tovrstnega izobraževanja. Načine in oblike ocenjevanja učitelji uskladijo v svojih strokovnih aktivih.

NPZ, letni izpiti in prijava za vpis v srednjo šolo

Nacionalno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu se v šolskem letu 2019/2020 ne izvede.

V glasbenih šolah v šolskem 2019/2020 učenci ne opravljajo letnih izpitov. Sprejemni preizkus za vpis učencev v glasbeno šolo se v rednem roku opravlja od 1. do 30. junija in v naknadnem roku od 17. do 25. avgusta 2020. Vpis učencev v 1. razred poteka v prvem roku od 1. do 7. julija, v drugem pa od 26. do 31. avgusta.

Prijavo za vpis v srednje šole je potrebno oddati do 11. maja. Prenos že oddanih prijav bo možen do 16. junija. Vpis v srednje šole bo potekal od 30. junija do 6. julija. Izpiti nadarjenosti za vpis v tiste srednje šole, kjer je to potrebno, se bodo izpeljali v začetku junija.

Matura

Dijaki zaključnih letnikov pouk končajo 22. maja. Opravljanje izpitov splošne in poklicne mature se prične s pisnim izpitom iz angleščine, v soboto 30. maja. Celoten maturitetni izpit iz materinščine – šolski esej in razčlemba besedila – se pišeta 1. junija. Vsi ostali datumi opravljanja maturitetnih izpitov ostajajo nespremenjeni.

Državni izpitni center v sodelovanju s pristojno stroko pripravlja posebna navodila za izvedbo obeh matur, vključno tudi z vsemi potrebnimi ukrepi za zdravstveno-varnostno zaščito.

V luči aktualnih zdravstvenih razmer bo v tednu po prvomajskih praznikih možno sprejeti sicer zelo zaželeno odločitev, da bi se lahko dijaki 4. letnikov z namenom priprave na pisanje maturitetnih preizkusov pod strogimi zaščitnimi pogoji predčasno vrnili v šole še pred začetkom pisanja maturitetnih izpitov. Če in kako bo to možno, bodo skupaj z vodstvi gimnazij nemudoma in pravočasno obveščeni.

MIZŠ sodeluje z vsemi akterji

Dovolite mi, da za konec ponovno povem, da na MIZŠ v stalnem sodelovanju s strokovnimi institucijami, predstavniki šol, vsemi pristojnimi komisijami ter seveda vladno svetovalno strokovno skupino v okviru ministrstva za zdravje pod vodstvom prof. dr. Beović ves čas budno spremljamo stanje epidemije in njen vpliv na možnost ponovnega odprtja vzgojno-izobraževalnih ustanov. Pozorni smo tudi na vse prakse in predvsem učinke odprtja ustanov v tujini, posebej na Danskem, Nemčiji in v Avstriji.

Vrtce, šole, fakultete in ostale vzgojno-izobraževalne ustanove bomo ponovno lahko odprli takoj, ko bo podana ocena vseh že omenjenih, da je to zadosti varno za otroke, učence, dijake, študente, učitelje in profesorje, vzgojitelje in vse druge udeležence vzgoje in izobraževanja v naši državi.

Varstvo in izobraževanje od doma v teh dneh še vedno ostajata za varovanje zdravja vseh nas najboljša izbira. Vse dobro in zdravo vam želim.”

 

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport –  MIZŠ
 Pixabay

Sorodni članki

Back to top button