Izobraževanje

Mladi danes: individualizem, prekarnost in stres

Mladi vedno bolj individualistični

Na Filozofski fakulteti je potekala predstavitev izsledkov raziskave katere fokus so bili mladi. Skozi predstavitev sta doc. dr. Andrej Naterer in izr. prof. dr. Miran Lavrič občinstvu približala in pojasnila ključne ugotovitve raziskave.

Ena od teh je, da med mladimi vedno bolj prevladuje individualizem, ki se kaže na številnih področjih, od vse večje skrbi za osebno zdravje in vse hitrejšega osamosvajanja, do vedno bolj individualističnih vrednot. Izkazalo se je tudi, da so mladi izrazito liberalno-socialno naravnani, odtujeni od klasične politike a zelo civilnodružbeno angažirani.

Mladi imamo vedno več individualnih vrednot.

​Predstavitev ključnih ugotovitev, vključuje tudi zanimivo regionalno primerjavo. Raziskava je del mednarodnega raziskovalnega projekta mladih fundacije Friedrich Ebert Stiftung, ki obsega 11 sočasnih raziskav v jugozahodni Evropi: deset nacionalnih raziskav in eno regionalno. Raziskava je poleg Slovenije zajela še Albanijo, BiH, Bolgarijo, Črno goro, Severno Makedonijo, Kosovo, Romunijo, Hrvaško in Srbijo.

Mladi v Sloveniji

Kako se mladi v Sloveniji soočajo s stresom in vedno večjo individualizacijo? Katere vrednote so zanje pomembne? Kaj si želijo doseči in česa jih je v življenju najbolj strah? Kako preživljajo prosti čas? V kolikšni meri zaupajo vladi in Evropskemu parlamentu ter koliko odgovornosti so pripravljeni prevzeti? In najpomembneje, ali vidijo svojo prihodnost v tujini ali v Sloveniji? To je le nekaj vprašanj, na katera so odgovorili mladi v popolnoma novi empirični Raziskavi o mladih v Sloveniji 2018/2019, ki jo je izvedla fundacija Friedrich Ebert Stiftung. Reprezentativni vzorec je obsegal 1000 mladih, starih od 14 do 29 let, ki so jih povprašali o njihovem odnosu, pričakovanjih in skrbeh.

To je druga raziskava o mladih, ki jo je v Sloveniji izvedla omenjena fundacija, prva je bila izvedena leta 2013. Raziskava ne opisuje zgolj, kako mladi vidijo svojo prihodnost, ampak podaja tudi predloge o tem, kako jim lahko širša družba pomaga in zanje ustvarja priložnosti v Sloveniji.

 

 UM
 Pexels

Uredništvo DOSTOP.si

Uredništvo portala DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button