Izobraževanje

Po tednu poučevanja UM ocenjuje študij na daljavo

Sistem za začasno poučevanje na daljavo na Univerzi v Mariboru je bil vzpostavljen v samo nekaj dnevih. Uspešnost sistema je po eni strani rezultat predhodno dobro pripravljene infrastrukture, po drugi strani pa odličnega dela posameznikov in služb, ki so bile vključene v proces vzpostavitve. Pomemben del pri uspešnem zagonu so prispevali tudi IKT koordinatorji na fakultetah ter seveda profesorji in študenti z uporabo predvidenih rešitev.

Ob tem je rektor prof. dr. Zdravko Kačič dejal:” Ocenjujem, da izvajanje poteka zelo uspešno, prav tako pa tudi, da se študentke in študenti udeležujejo predavanj na daljavo v precej večjem številu, kot sem sam pričakoval. S tega vidika lahko ugotovim, da izvajanje pedagoškega procesa na daljavo, kot ga izvajamo na UM, izpolnjuje zahtevane standarde kakovosti. Menim, da v teh težavnih razmerah vsi opravljajo delo odgovorno in resno.”

V času večjih obremenitev so na UM zaznali kar 456 prijav v informacijski ekosistem na sekundo.

Vzpostavitev in delovanje sistema za poučevanje na daljavo lahko grobo delimo na tehnični del. Tehnično del je večinoma prevzel Računalniški center Univerze v Mariboru (RCUM). Vsebinski del pa je prevzel Oddelek za izobraževanje in študij UM. Ob močni podpori posameznikov iz Oddelka za pravne, kadrovske in splošne zadeve UM ter Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM (FERI).

Na Univerzi v Mariboru so kot edino okolje za izvajanje videokonferenc za potrebe poučevanja na daljavo predvideli Microsoft Teams. Za vsebine in gradia pa še naprej uporabljajo učno e-okolje Moodle.

V prvem tednu naloženih več kot 1,5 TB vsebin

  V prvem tednu smo tako v učnem e-okolju Moodle zabeležili več kot 70 000 prijav v sistem. 1,5 TB naloženih vsebin in več kot 3800 uporabnikov, registriranih z mobilnim dostopom. V skupinsko delo na daljavo se je vključilo 3154 ekip, zabeleženih je bilo več kot 10 000 dnevnih aktivnih uporabnikov, poslanih več kot 131 000 sporočil, izpeljanih je bilo 11 446 spletnih srečanj (od tega 66 % videokonferenc), skupno je bilo vključenih več kot 24 000 udeležencev.

  Za potrebe poučevanja na daljavo je bil samo v roku enega dne vzpostavljen tudi portal predavanjaonline.um.si, ki je na prvi dan zagona zabeležil kar 1800 obiskovalcev ter 5150 ogledov. Tudi sicer se intenzivnost uporabnikov in povečana raba informacijske tehnologije kaže v številu prijav v informacijski ekosistem. Na Univerzi v Mariboru, ki razpolaga z vzorno urejenim in avtomatiziranim sistemom upravljanja digitalnih identitet, je v času večjih obremenitev bilo v sistem kar 456 prijav / sekundo, povprečno pa 6,62 prijav / sekundo.

   

   Univerza v Mariboru (UM)
   arhiv DOSTOP.si, Univerza v Mariboru (UM)

  Sorodni članki

  Back to top button