Izobraževanje

Na UM ob rektorjevem dnevu podelili 64 nagrad in priznanj najuspešnejšim

Univerza v Mariboru je z včerajšnjo slovesnostjo obeležila rektorjev dan. Na slovesnosti je rektor prof. dr. Zdravko Kačič podelil 64 priznanj in nagrad ter se tako zahvalil vsem tistim, ki so se v minulem letu izkazali s svojim delom, izrednimi uspehi, dosežki in zaslugami. Med njimi so največ priznanj prejeli prav študenti iz 17 fakultet Univerze v Mariboru.

Univerza v Mariboru študentom podeljuje nagrade z namenom, spodbuditi čim višjo kakovost študija, ustvarjalnega vključevanje v raziskovalno in umetniško delo ter udejstvovanja na različnih obštudijskih področjih. Z njimi namreč pridobivajo dodatna znanja, razvijajo svojo osebnost, hkrati pa pomembno prispevajo k razvoju in ugledu UM ter doprinašajo k boljši družbi kot celoti.

Rektorjevo nagrado na predlog matične fakultete prejmejo tisti študenti, ki so v svoji vpisni generaciji dosegli najboljše študijske uspehe. Za uspešno znanstvenoraziskovalno delo na različnih področjih udejstvovanja, pa študenti prejmemo Perlachova priznanja in nagrade. Te so poimenovane po profesorju matematike in medicinskih ved Andreju Perlachu, rojenem v Svečini pri Mariboru leta 1490, štirikratnem dekanu medicinske fakultete in rektorju dunajske univerze v letu 1549.

Zahval in čestitk so bili deležni tudi zaposleni na UM, kjer strokovni delavci ter  visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci prejmejo priznanja ter nagrade za svoj nadpovprečni trud, dosežke in zasluge.

Nagrade podelili tudi zaposlenim

Najvišji kategoriji nagrad, ki so bile podeljene na včerajšnji slovesnosti, pa so Nagrada Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo, ki jo je prejelo osem izjemnih raziskovalk in raziskovalcev ter Nagrada Univerze v Mariboru za sodelovanje z gospodarstvom in prenos znanja.

Slednjo sta prejela prof. dr. Borut Žalik s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter prof. dr. Srečko Glodež s Fakultete za strojništvo za izjemen doprinos na področju povezovanja univerze z okoljem z namenom prenosa znanja. S podeljevanjem omenjene nagrade Univerza sledi svojim strateškim ciljem, da v obdobju 2021–2030 postane osrednje stičišče deležnikov procesa prenosa znanja in tehnologij na lokalni in regionalni ravni.

Rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič, je v svojem nagovoru izpostavil: “Vsem letošnjim nagrajencem in dobitnikom priznanj iskreno čestitam, ob čemer se zavedam, da je še mnogo drugih, ki s svojim delom doprinašajo k ugledu univerze, zato se jim prav tako zahvaljujem.

V okviru našega poslanstva smo poklicani, da si neomajno prizadevamo za vzpostavljanje primernega akademskega okolja, v katerem se bodo krepili kultura, vrednote in etika, kar nas bo zaposlene in študente še naprej vzpodbujalo k odličnosti. To pomeni nujnost upoštevanja akademskih vrednot, gradnje kulture dialoga, medsebojnega spoštovanja, poštenosti do sebe in drugih ter zavezanosti resnici.”

UM
UM

Sorodni članki

Back to top button