Izobraževanje

MSS podelil nagrade za najboljša zaključna dela v letu 2018

Podeljene Nagrade MSS za najboljše diplomsko in magistrsko delo s področja mladih

Mladinski svet Slovenije (MSS) je letos jubilejno, že desetič zaporedoma razpisal natečaj MSS nagrada za najboljše diplomsko in magistrsko delo s področja mladih za preteklo leto.

Nagrajenki Tea Martinović in Lea Rojec sta se v svojih delih lotili skoraj pozabljenih, vendar perečih tem, ki so slabo zastopane. S tem sta opozorili na še vedno aktualno družbeno problematiko. Nagrade sta podelila minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo in predsednica Mladinskega sveta Slovenije Anja Fortuna.

 

Tea Martinović podatke za diplomsko delo zbirala v azilu

Tea Martinović iz Občine Rakek je prejela nagrado MSS je v kategoriji diplomskih del za delo z naslovom Strategije ravnanja z mladoletnimi begunci brez spremstva v Sloveniji. Zaključila ga je pod mentorstvom izr. prof. dr. Jelke Zorn na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani.

Diplomsko delo Tee Martinović obravnava problematiko mladoletnih beguncev brez spremstva. Namen dela je bil s pomočjo teorije in raziskave analizirati in vrednotiti azilne postopke ter iskati pomanjkljivosti sistema. Skozi vidno angažiran pristop, ki temelji tudi na njenih lastnih izkušnjah in opažanjih, avtorica najde vrzeli med strokovnimi pričakovanji ter dejansko prakso pri iskanju največje otrokove koristi. Avtorica diplomske naloge preko pristnega in zaupnega stika s svojimi sogovorniki, predvsem z mladoletniki brez spremstva, tekom prostovoljnega dela v azilnem domu ugotavlja pomanjkljivosti, ki so v obstoječih strategijah ravnanja z mladoletniki. Posebno pozornost pa namenja pomembnosti psihosocialne pomoči mladoletnikom brez spremstva.

Prednost njene naloge je bogato empirično gradivo, ki ga je zbrala in z upoštevanjem natančnih metodoloških meril tudi analizirala. Nalogo odlikuje odlična umeščenost rezultatov v teoretske koncepte, ki avtorici služijo kot pomoč za interpretacijo in analizo. Ugotavlja, da je na žalost azilni sistem v Sloveniji, tudi ko gre za mladoletnike, prej varnostno kot pa humanitarno naravnan. Zaradi aktualnosti in relevantnosti teme je diplomsko delo zelo aplikativne narave. Avtorica je vključila tudi konkretne predloge za izboljšave. To še dodatno nakazuje na samo uporabnost naloge in možnost preko implementacije izboljšav nadgraditi obstoječi sistem.

Organizatorji natečaja so dobitnici nagrade MSS za leto 2018 razglasili na zaključni podelitvi.

 

Lea Rojec o izobraževanju mladoletnih beguncev

Lea Rojec iz Občine Dol pri Ljubljani je prejela nagrado MSS v kategoriji magistrskih del za delo z naslovom Mladoletni begunci v slovenskem sistemu izobraževanja za odrasle. Mentorica je bila doc. dr. Lee Šugman Bohinc s Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani.

Magistrsko delo Lee Rojec obravnava osnovnošolski izobraževalni sistem za odrasle, v katerega so vključeni mladoletni begunci v Sloveniji. Tema torej analizira področje, ki že v naslovu nakazuje na protislovje. Tako odkriva tudi simbolično razmerje med ranljivimi in raznolikimi mladoletniki in državnim sistemom izobraževanja odraslih. Odkriva razmerje posameznikovih edinstvenih potreb in težav ter sistemske togosti univerzalnih pravil. Delo bi lahko brali kot direktno kritiko tega dela izobraževalnega sistema, če ne bi hkrati vedeli, da sistema v resnici nimamo. Avtorica na podlagi ugotovitev konstruktivno predlaga možnosti izboljšav. Gre za aktualno temo, videti pa je, kot da delo odkriva tudi realnost političnega diskurza, ki se veže na begunce/migrante. Očitno ob »tehničnih ovirah« na meji, migrante po vstopu v državo ovirajo tudi tehnične ovire na drugih ravneh, tudi simbolni.

Avtorica se v svoji magistrski nalogi ukvarja s temo, ki ji dodatno vrednost daje dejstvo, da vključevanje beguncev v šolski sistem v Sloveniji ni nekaj avtomatičnega in samoumevnega. S temi procesi so prepogosto povezani strahovi, predsodki in stereotipi. Pomembna je aplikativna uporabnost magistrske naloge, ki bi potencialno izboljšala integracijo mladoletnih beguncev (starejših od 15 let) v naš sistem izobraževanja. To predstavlja enega izmed najpomembnejših korakov integracije mladostnika v novo družbo. V nalogi so podani so tudi zelo konstruktivni predlogi za aplikacijo v naš obstoječ izobraževalni sistem (kurikulum).

 

Prijavilo se je kar 37 del

Na natečaj se je skupno prijavilo 37 del. Petčlanska strokovna komisija je v ocenjevanje sprejela 36 del, ki so ustrezale osnovnim kriterijem ocenjevanja. Komisija pri svojem delu ni imela malo težav, saj so se na natečaj prijavili kandidati s svojimi odlično pripravljenimi deli. Ključni kriteriji za ocenjevanje nalog so bili aktualnost, uporabnost in pronicljivost diplomskega oz. magistrskega dela ter izvirnost. Nagrajenki sta za svoj doprinos k natečaju prejeli denarni nagradi.

Predsednica MSS Anja Fortuna je v uvodnem nagovoru povedala, da če razumemo situacijo mladih, razumemo situacijo v svetu. »Mladi smo tisti, ki s svojimi dejanji in svojo aktivacijo kažemo na stanje v družbi. Pomembno je, da se vlaga v raziskave na področju mladih, saj se le tako lahko oblikujejo mladinske politike, ki temeljijo na dokazih,« je zaključila Anja Fortuna.

 

 MSS
 splet (vir)

Sorodni članki

Back to top button