Bivanje

Na voljo 350 ležišč v študentskih domovih

Objavljen razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2019/2020

Ministrstvo za izobraževanje je v uradnem listu objavilo javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2019/2020, ki je namenjen izbiri zasebnih zavodov in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov, registriranih za to dejavnost.

Namen javnega razpisa je povečanje bivalnih zmogljivosti za študente. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zaradi celostnega reševanja problematike bivanja študentov preko javnega razpisa izbira zasebne študentske domove, ki s svojimi zmogljivostmi dopolnjujejo in povečujejo bivalne zmogljivosti za študente.

Na tem razpisu lahko kandidirajo zasebni študentski domovi, ki so ob oddaji vloge na razpis pri pristojnem organu registrirani za dejavnost študentskih domov in ki študentom zagotavljajo opremljeno sobo, skupne in pomožne prostore, vzdrževanje stavbe, opreme in napeljavo po sanitarno-tehničnih predpisih, električno energijo za razsvetljavo, možnost internetne povezave, hladno in toplo vodo, možnost kuhanja, posteljno perilo, vzdrževanje reda in čistoče v skupnih in pomožnih prostorih, ogrevanje prostorov v skladu s predpisi in ustrezne prostore v primeru subvencioniranega bivanja študenta z otrokom.

Na razpis se lahko prijavijo zasebniki s sedmimi ali več ležišči, ki bodo študentu znižali ceno bivanja za toliko, kolikor znaša subvencija ministrstva.

Pri dodelitvi subvencij za bivanje študentov za študijsko leto 2019/2020 bodo 90 odstotkov ležišč (315 ležišč) namenili za prijavitelje, ki imajo z ministrstvom že sklenjeno pogodbo za študijsko leto 2018/2019, 10 odstotkov ležišč (35 ležišč) pa za nove prijavitelje.

Vloge je treba oddati do 1. marca do 12. ure, odpirali pa jih bodo 4. marca. Minister bo najkasneje v 45 dneh po odpiranju vlog sprejel sklepe o izbiri zasebnih študentskih domov, ki izpolnjujejo pogoje za dodeljevanje subvencij za bivanje študentov.

 

https://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGSTA
https://i0.wp.com/www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPG?w=780arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button