Bivanje

Najem stanovanja – so ti zaračunali provizijo?

Pomembna tema za vse, ki iščete stanovanje

Najem stanovanja je aktualna tema za bodoče študente, ki oktobra prihajajo na študij v izobraževalna središča. Pri najemanju stanovanj od zasebnikov bodi pozoren, da ti agencija ne bo neupravičeno zaračunala provizije!

Študentje, ki najemajo nepremičnine v kraju študija, naj bodo pozorni, kdaj lahko nepremičninska agencija najemniku zaračuna posredniško provizijo. V praksi se namreč dogaja, da najemniku za najem stanovanja zaračunajo provizijo v višini ene najemnine, čeprav z nepremičninsko agencijo ni sklenil pogodbe o posredovanju, ne ustno ne pisno. Na primer: najemnik pokliče na agencijo za najem stanovanja, dobi kontakt od lastnika in sklene najemno pogodbo. Nato pa mu agencija pošlje račun za provizijo za posredovanje.

Pravna služba podjetja Data, d.o.o., opozarja, da to ni v skladu z zakonodajo. Žal se to pogosto dogaja, najemnik pa ima možnost tovrstno plačilo zavrniti.

Zakon o nepremičninskem posredovanju namreč določa, da se lahko provizija zaračuna le naročitelju, s katerim ima nepremičninska agencija sklenjeno pogodbo. V pogodbi mora biti seveda določena tudi višina provizije. Najem stanovanja pa se pogosto dogovori kar med lastnikom in najemnikom.

Plačilo za posredovanje lahko nepremičninska družba zaračuna le naročitelju na podlagi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami. Če je med pogodbenima strankama prodajne, najemne, zakupne ali druge pogodbe za določeno nepremičnino dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe stranki, se znesek iz prejšnjega odstavka razdeli.

 

Vsiljena pogodba o posredovanju je nična

Zakon še pravi, da je pogodba o posredovanju, ki je v nasprotju s prejšnjim določilom, nična. Tudi sodna praksa to potrjuje, dober primer je sodba Višjega sodišča v Ljubljani. Torej: tudi če bi posrednik stranki, ki se je le odzvala na konkreten oglas za konkretno nepremičnino, vsilil v podpis pogodbo o posredovanju, bi bila takšna pogodba nična.

 

16. avgust: rok za prošnjo za bivanje v domu

Ne spreglej roka za oddajo prošenj za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov visokošolskega študija v (zasebnih) študentskih domovih, dijaških domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2018/2019. Več o tem najdeš tukaj.

 

Ne veš kje iskati?

Super ponudbo stanovanj najdeš tudi na Kamrici. Preglej, pokliči, pojdi na ogled. In seveda pazi na vse, kar je zapisano zgoraj.

 

https://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGO STA
https://i0.wp.com/www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPG?w=780splet (vir)

Sorodni članki

Back to top button