Izobraževanje

Neformalno izobraževanje: veščine, ki se jih ne naučiš v šoli

Žal je neformalno izobraževanje v Sloveniji še vedno manj cenjeno kot formalno izobraževanje. Kako zgladiti spore na delovnem mestu? Kako efektivno voditi ekipo in krepiti motivacijo? Kaj poleg znanja še potrebujem, da bom uspešen? Na taka in podobna vprašanja redko dobimo odgovor v šoli.

Neformalno izobraževanje je oblika izobraževanja, pri kateri je večji poudarek na medsebojnem izmenjevanju znanja, praks in veščin. Temelj neformalnega izobraževanja so odnosi med ljudmi v skupinah, komunikacija pa poteka dvosmerno, saj smo soustvarjalci učnega procesa – učimo se drug od drugega.

Med izobraževanjem se vaje in izobraževalne metode prilagajajo skupinam, saj je dinamika znotraj skupine enako pomembna kot sam proces učenja. Za to obliko poučevanja izvajalec aktivnosti ne potrebuje posebnega certifikata. Zadostuje, da se na obravnavano temo spozna. In ima izkušnje z delom s skupinami, z usmerjanjem, podajanjem snovi ter spodbujanjem udeležencev.

Vsega se ne naučiš v šoli

Posveča se tudi tematikam, ki so v šolskem kurikulumu izpuščene ali se jih dotaknemo zgolj bežno. Prednost daje funkcionalnosti, praksi, komunikaciji in eksperimentalnim metodam učenja. Te metode so npr. igre vlog, debatiranje, improvizacija, vizualizacija, meditacija, strateško načrtovanje, neverbalna in nenasilna komunikacija …

Neformalno izobraževanje se lahko izvaja kjerkoli, tudi v naravi, kar lahko pripomore k boljšemu počutju in umirjenosti ter tako postane orodje izobraževanja. Učni cilji so do neke mere določeni, vendar ni nujno, da jih dosežemo, prav tako pa lahko cilje zamenjamo ali nadomestimo s primernejšimi.

Pomembna tema neformalnega izobraževanja je tudi aktivno državljanstvo – torej gradnja in vzdrževanje skupnosti, izpolnjevanje državljanskih dolžnosti, okoljevarstvo, večja zaposljivost mladih z dvigom ključnih kompetenc in prenos znanja na naslednje generacije.

Kako lahko pridobim neformalne veščine?

Če si želiš usmerjeno nadgrajevati svoje kompetence, lahko poskusiš z mladinsko izmenjavo, usposabljanjem za mladinskega delavca ali trenerja v mladinskem delu ali evropsko solidarnostno enoto – mednarodno prostovoljstvo, ki ga ponuja program Erasmus+: Mladi v akciji in zavod Voluntariat. Lahko pa poiščeš nekaj čisto drugega. Možnosti je neskončno, potrebna je le želja in pozitiven odnos do novih pustolovščin in prigod!

Za več informacij se lahko obrneš tudi na stran naše nacionalne agencije za mobilnost: Movit – zavod za razvoj mobilnosti mladih.

 

 Zveza ŠKIS
 Pixabay

Sorodni članki

Back to top button