IzobraževanjePotovanje

Erasmus+ ponovno rekorden

Projekt Erasmus+ raste in postaja vse bolj vključujoč ter mednaroden.

Program mobilnosti Erasmus+ gotovo poznamo vsi, ki smo na kakršenkoli način povezani z mladimi. Po navedbah letnega poročila o programu Erasmus+, ki ga je izdala Evropska komisija, je program ponovno dosegel rekordne številke.

Kot navaja v svojem sporočilu za javnost Evropska komisija, je bil rekorden tudi finančni vložek v program. Leta 2017 je EU v program vložila rekordnih 2,6 milijarde evrov, kar je 13 % več kot leta 2016. S tem so se mladim ponudile številne nove priložnosti krepitve kompetenc in pridobivanja neformalnih znanj. Poročilo kaže, da je v okviru Erasmusa v 2017 študiralo, se usposabljalo ali prostovoljno delalo skoraj 800.000 ljudi, kar je 10 % več kot leta 2016. V 22.400 projektih je sodelovalo 84.700 organizacij.

V akademskem letu 2016/2017 je del študijskih obveznosti v tujini opravilo več kot 400.000 študentov in zaposlenih na univerzah. Poročilo pa je znova dokazalo, da Erasmus+ ni namenjen le študijskim izmenjavam, temveč tudi dijakinjam in dijakom ter osebju v poklicnem usposabljanju (160.000), mladim in mladinskim delavcem (158.000) ter osebju v izobraževanju odraslih (6400).

Kot pravi Uroš Skrinar, direktor Movita, ene od dveh Nacionalnih agencij programa Erasmus+: »redno spremljamo rezultate in učinke upravljanja programov v Sloveniji,« ter: »z veseljem ugotavljamo, kot navaja v svojem sporočilu za javnost Evropska komisija, da izvajanje Erasmus+ programa, dosega želene cilje. Še več, v Sloveniji jih na področju mladine presegamo.« Movit od lanskega leta izvaja tudi program Evropska solidarnostna enota.

Podatki za Slovenijo kažejo, da je leta 2017 program Erasmus+ s 14,34 milijona evrov podprl 289 projektov mobilnosti, v katerih je sodelovalo 8524 ljudi. V študijskem letu 2016/2017 je del študijskih obveznosti ali usposabljanj v tujini opravilo 1958 mladih, v Sloveniji pa se je izobraževalo ali usposabljalo 2684 mladih iz tujine. Nemčija, Španija in Avstrija so tri najbolj priljubljene destinacije za slovenske udeležence v programu.

Erasmus+ postaja tudi dostopnejši tistim, ki z njim lahko največ pridobijo, saj zagotavlja več priložnosti in dodatna sredstva za udeležence iz prikrajšanih socialno-ekonomskih okolij. Leta 2017 se je visokošolske mobilnosti udeležilo skoraj 21.000 prikrajšanih študentov in osebja iz vsega sveta.

Letno poročilo za leto 2017 namreč kaže, da je udeležencev več kot kadarkoli prej, število podprtih projektov raste, sam program pa postaja vse bolj vključujoč in mednaroden.

Na Movitu ugotavljajo, da podatki za leto 2017 kažejo vzpodbudno rast: »tako v številu vključenih mladih, še posebej pa mladih z manj priložnostmi in posebnimi potrebami. Na to smo na Movitu izredno ponosni. Naša jasna prizadevanja po čim večji socialni vključenosti vseh mladih v projekte in podpora organizacijam s področja mladinskega dela pri njihovih prizadevanjih za vključevanje depriviligiranih mladih v organizacije in projekte, kažejo jasne rezultate in pozitivne učinke. V letu 2017 je bilo namreč več kot tretjina mladih, ki so sodelovali v projektih, mladih z manj priložnostmi.«

Uroš Skrinar je podobno optimističen tudi glede prihodnosti programa. Po njegovih besedah: »prve analize izvajanja programa Erasmus+: Mladi v akciji v letu 2018 kažejo nadaljevanje tega trenda. Število udeležencev v programu strmo narašča, kar pomeni, da se je še več mladim iz Slovenije omogočilo možnosti sodelovanja v učnih mobilnostih. Vzpodbudni podatki o izvajanju programa Erasmus+, področje mladine, v Sloveniji za nas pomenijo potrditev dobrega dela in zavezo, da s takšnim delom in tempom nadaljujemo tudi v prihodnosti.« Nadaljuje da: »se z novim samostojnim programom Evropska solidarnostna enota, ki ga v Movitu upravljamo od lanskega oktobra, povečuje skupni proračun evropskih sredstev za podporo projektom namenjenih mladih. Pričakujemo, da bo leto 2019 z vidika števila udeleženih posameznikov in organizacij ter izvedenih projektov zopet rekordno. Naša prizadevanja pa bodo usmerjena tudi v nadaljnjo krepitev kvalitete in odličnosti projektov, ki jih izvajajo organizacije iz mladinskega sektorja v Sloveniji in s tem prispevajo k razvoju in podpori kakovostnega mladinskega dela ter opolnomočenja mladih pri nas.«

Nekaj uporabnih povezav z informacijami o programu Erasmus+ najdeš na naslednjih spletnih straneh:

Torej: pogumno v leto 2019 – vključi se v program Erasmus+!

 

https://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGmlad.si
https://i0.wp.com/www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPG?w=660arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button