DeloIzobraževanjeNovice

ŠOS poziva Državni zbor, da črta zamrznitev socialnih transferjev iz proračunov

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je na poslance Državnega zbora RS naslovila poziv k črtanju zamrznitve socialnih transferjev iz predloga Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025.

Predlog zakona o izvrševanju državnih proračunov za prihodnji dve leti ne predvideva usklajevanja transferjev, ki se z inflacijo sicer redno usklajujejo 1. marca vsako leto. Vlada Republike Slovenije je namreč na predlog pristojnega Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v predlog Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) umestila ukrep, da se v 2024 to ne izvede.

Študentska organizacija Slovenije zato “poziva k spremembi predloga zakona o izvrševanju proračuna, s katero se v prihodnjem letu omogoči usklajevanje socialnih transferjev z inflacijo.” Nadalje ŠOS opozarja, da je kljub napovedanemu umiku ukrepa iz zakona, “po več kot mesecu dni ukrep še vedno v predlogu zakona in nobenega signala ni, da bi se ta iz predloga črtal.”

Med socialne transferje, na katere bo neusklajevanje vplivalo, spadajo:

  • otroški dodatek,
  • dodatek za nego otroka,
  • delno plačilo za izgubljeni dohodek,
  • dodatek za veliko družino,
  • pomoč ob rojstvu otroka,
  • starševski dodatek,
  • štipendije,
  • subvencija za obrok študentske prehrane,
  • rejnine,
  • denarno nadomestilo za primer brezposelnosti.

“Prejemniki omenjenih pomoči, ki spadajo med socialno najbolj ogrožene skupine prebivalstva, bodo imeli v prihodnjem letu tako realno nižjo kupno moč, njihov socialni položaj se bo še poslabšal,” še opozarja ŠOS.

Študenti bodo prejeli 170 evrov letno manj

Kako bodo neusklajevanje občutili študenti? ŠOS razlaga: “Ob upoštevanju 5,4 odstotne inflacije v letu 2023 bodo socialno najbolj ogroženi študenti na letni ravni prejeli 170 EUR manj, kot bi z uskladitvijo; študenti, ki prejemajo Zoisovo štipendijo, 107 EUR manj štipendije letno; dijaki, ki prejemajo deficitarno štipendijo, bodo prikrajšani za 78 EUR letno; koristniki subvencionirane študentske prehrane pa bodo, ob koriščenju vseh pripadajočih subvencij morali plačati 50 EUR letno več za subvencionirano študentsko prehrano.

Dodatno bodo starši študenti na letni ravni prejeli za 300 EUR nižji starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka pa bo zaradi neuskladitve 22 EUR nižja kot sicer.”

ŠOS še opozarja, da bodo zaradi ukrepa v najslabšem položaju prav študenti, ki koristijo različne socialne transferje. Tisti, ki štipendij, dodatkov ali pomoči ne koristijo, pa posledic ukrepa sploh ne bodo občutili. S tem se bo seveda razlika med najpremožnejšimi in študenti na pragu revščine še povečala. “Že sedaj je po podatkih raziskave Evroštudent ta veliko večji (Ginijev koeficient: 0.37, kar je približno toliko, kot ta znaša za ZDA), kot med celotno slovensko populacijo (0.238 po podatkih OECD),” še opozarja ŠOS.

Študenti pozivajo poslance Državnega zbora, da ukrepajo

ŠOS poziva poslance Državnega zbora RS, da ukrep z amandmajem črtajo iz zakon. “V nasprotnem primeru ne izključujemo možnosti organizacije javnega protesta, saj tolikšnega posega v položaj socialno najbolj ogroženih skupin prebivalstva, med njimi tudi študentov, nismo doživeli že od uveljavitve leta 2012 in Zakona za uravnoteženje javnih financ,” še sporoča Študentska organizacija Slovenije.

ŠOS
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button