Novice

Mladinski svet Slovenije je obiskal 10 ministrstev, da naslovi izzive mladih

Na Mladinskem svetu Slovenije so v dobrem mesecu obiskali deset ministrstev, ki se ukvarjajo s področji, vezanimi na nas mlade. Cilj njihovih obiskov je bil, da vzpostavijo nadaljnje korake za sodelovanje na področjih mladinske politike.

V dobrem mesecu je MSS obiskal

  • Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.
  • Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.
  • Ministrstvo za visoko šolstvo, raziskave in inovacije.
  • Ministrstvo za javno upravo.
  • Ministrstvo za digitalno preobrazbo.
  • Ministrstvo za naravne vire in prostor.
  • Ministrstvo za solidarno prihodnost.
  • Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
  • Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Kako mladim olajšati dostop do stanovanj?

Med obiski pri posameznih ministrstvih so se pogovarjali o temah, ki zadevajo in so pomembne mladim v Sloveniji. Ena izmed ključnih tem je bila stanovanjska problematika. Ta predstavlja velik izziv za mlade, ki si želijo osamosvojitve in neodvisnosti. Razpravljali so o možnostih za izboljšanje stanovanjske politike za katero si želijo, da bi upoštevala želje in potrebe mladih. Govorili so tudi o spodbujanju gradnje novih stanovanj in splošnem lajšanju dostopnosti do stanovanj za mlade.

Izpostavili so tudi problematiko štipendij. Te predstavljajo pomemben faktor pri zagotavljanju enakih priložnosti za mlade iz različnih družbenih okolij. Razpravljali so o možnostih za povečanje višine štipendij, možnostih njihovega združevanja in idejah za vzpodbujanje mladih pri odločanju za kadrovske štipendije. Odpirali so tudi debate o priložnostih za mlade izven večjih središč kot tudi neposrednem vključevanju mladih v razvoj podeželja.

Kako spodbujati trajnost?

Beseda je tekla tudi o okoljski trajnosti in trajnostni mobilnosti. Mladi v Sloveniji se zavedamo pomena ohranjanja okolja za prihodnost. Govorili smo o možnostih za spodbujanje trajnostnih praks in o pomenu trajnostne mobilnosti, ki lahko bistveno prispeva k izboljšanju kakovosti življenja mladih. Predstavili so ideje o možnostih izboljšanja javnega prevoza, spodbujanju drugih trajnostnih oblik prevoza in predlogov za zagotavljanje enakih priložnosti za mlade, ki živijo izven večjih središč. Izrazili so svojo pripravljenost za sodelovanje s pristojnimi institucijami pri oblikovanju politik, ki bodo spodbujale trajnostni razvoj in prispevale k izboljšanju bivanjskega okolja v Sloveniji.

ministrstvo za digitalno preobrazbo
Na ministrstvu za digitalno probrazbo.

Pri obiskih posameznih ministrstev so se pogovarjali tudi o pomenu prostovoljstva za mlade, kot tudi učinkih tega na širšo družbo. Zavzemajo se za to, da bi izkušnje in znanja, pridobljena po metodah neformalnega izobraževanja skozi prostovoljno udejstvovanje, bile bolj priznane in cenjene. Mladi prostovoljci se naučijo številnih veščin, ki so pomembne tako za osebni razvoj kot tudi za razvoj skupnosti, ki jo ti posamezniki soustvarjajo. Kot take bi jih bilo potrebno zato tudi prepoznavati in priznavati njihovo vlogo pri grajenju družbe, ki si jo želimo.

Na MSS so prepričani, da so izpostavljene teme ključne za izboljšanje položaja mladih v Sloveniji. Zavzemajo se za čim hitrejše, a premišljene in s podatki podprte rešitve, ki bi spodbudile izboljšanje razmer. V sklopu obiskov so si beležili tudi obljube, ki so jih dala posamezna ministrstva in upajo, da jih bodo tudi z njihovo pomočjo v čim večji meri uresničila.

Obiski ministrstev niso bili le seznanitvene, temveč predvsem operativne narave in zato precej produktivni. Skupaj so začrtali nadaljnje korake sodelovanja in se dogovorili o konkretnih ukrepih, ki bodo pripomogli k izboljšanju položaja mladih v Sloveniji. Postavili so temelje nadaljnjega sodelovanja in tako odprli prostor za dialog med mladimi ter odločevalci.

MSS
MSS

Sorodni članki

Back to top button