Novice

Kako dobro poznaš človekove pravice? Sedaj je na voljo spletni vodnik

Vsi, ki bi želeli na pregleden način izvedeti več o človekovih pravicah v Sloveniji, bodo lahko odgovore na svoja vprašanja našli v spletnem Vodniku po človekovih pravicah. Ta platforma za samopomoč in izobraževanje o človekovih pravicah v slovenščini in angleščini je zasnovana na tematskem pristopu, so pojasnili na Mirovnem inštitutu.

Po navedbah inštituta vodnik bralcu pomaga razumeti človekove pravice na različnih področjih vsakdanjega življenja in razviti veščine za njihovo uporabo v določenih primerih. Zajema več tem, ki so pomembne za Slovenijo. Pri temi o policijskem pridržanju in priporu poudarja, da človekove pravice varujejo pravico do osebne svobode in varnosti. Nezakonito in samovoljno pridržanje in pripor sta zato prepovedana. To pomeni, da mora policija imeti zakonit razlog za pridržanje. Pri tem mora spoštovati jasno določene postopke in z osebo ne sme ravnati nespoštljivo.

Med postopki pridržanja so lahko prizadete človekove pravice, kot so pravice do svobode in varnosti, do poštenega sojenja, do življenja, do zasebnega življenja in prepoved nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali mučenja.

Tudi pridržanje tujcev in prosilcev za azil, ki ga obravnava ena od tem, mora biti izvedeno zakonito. To pomeni, da mora biti razlog za pridržanje predpisan z zakonom, organi morajo upoštevati jasno določene postopke in s pridržano osebo ravnati humano.

Med postopkom pridržanja lahko pride do kršitev človekovih pravic, kot so pravice do svobode in varnosti, do življenja, do zasebnega življenja in prepoved nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali mučenja.

Kaj so mednarodne institucije za varstvo človekovih pravic? Kje najdem pomoč?

V temi, ki zajema sodišče in pošteno sojenje, pa so pojasnjene človekove pravice v sodnih postopkih in načini, kako naj bi bile ustrezno varovane. Učenje o pravicah in obveznostih, ki zagotavljajo pošteno sojenje, lahko posamezniku pomaga pri pripravi na prihajajoče sojenje ali mu omogoči, da ovrednoti postopek, ki je že v teku in v katerem je udeležen. Seznani ga lahko z morebitnimi kršitvami njegovih človekovih pravic in mu pomaga razumeti, kako jih lahko varuje, če je do kršitve prišlo.

Prav tako vodnik pojasnjuje pomen pojma družina in situacije, ki lahko najpogosteje zadevajo posameznikove reproduktivne pravice, njegove zakonske ali starševske pravice in obveznosti ali njegove pravice v vlogi otroka. Hkrati navaja, kako lahko različna dejanja v teh situacijah posegajo v njegovo človekovo pravico do zasebnega in družinskega življenja.

Nenazadnje je podrobno navedeno, kaj so človekove pravice, katere so slovenske in mednarodne institucije za varstvo človekovih pravic ter kje poiskati pomoč. Pri nekaterih od tem lahko bralec s testi za preverjanje znanja oceni svoje znanje o človekovih pravicah in zmožnost njihove uporabe v različnih situacijah.

Spletni Vodnik po človekovih pravicah je dostopen na povezavi https://www.clovekovepravice.si/si/teme/.

Vodnik po človekovih pravicah je razvilo Baltsko društvo za človekove pravice iz Rige. Slovenija se je vključila leta 2021, zaenkrat pa sodelujejo še Latvija, Estonija, Litva, Bolgarija in Slovaška. Po napovedih se mu bosta letos pridružili Francija in Hrvaška.

STA
Unsplash

Sorodni članki

Back to top button