Življenjski slog

Nov cikel Mladinski dialog EU

Si že slišal za strukturirani dialog?

Mladinski dialog EU je ena od oblik aktivne participacije pri političnih odločitvah glede naših življenj, skozi t.i. strukturirani dialog. Je neke vrste orodje za sooblikovanje mladinskih politik.

S tem orodjem imamo dostop do in možnost za seznanitev s posameznimi izzivi, izrazimo svoje mnenje in tako lahko oblikujemo ukrepe kot podporo političnim odločitvam, s katerimi se mladi kasneje lažje poistovetimo in jih sprejmemo za legitimne.

 

Nekaj hitrih informacij o novem, 7. ciklu mladinskega dialoga:

  • z januarjem 2019 je predsedovanje Sveta EU prevzel nov trio držav. Predsedujoči trio sestavljajo Romunija, Finska in Hrvaška. Predsedstvo Sveta se med državami članicami EU menja po načelu rotacije vsakih šest mesecev.
  • Trojček držav določi dolgoročne cilje in pripravi skupen program, v katerem opredeli teme in najpomembnejša vprašanja, ki bodo v danem 18-mesečnem obdobju obravnavana na Svetu.
  • z novim predsedovanjem se je pričel tudi nov 7. cikel Mladinskega dialoga EU. Osrednja tema 7. cikla mladinskega dialoga je Ustvarjanje priložnosti za mlade.

Mladinski dialog je nadgradnja procesa strukturiranega dialoga, ki je bil prenovljen z novo strategijo za EU za mlade 2019-2027. Prenovljen dialog mladih, bo bolje zaznaval probleme mladih in zagotovil širšo dostopnost, tudi s pomočjo inovativnih oblik dela z mladimi.

Predstavniki Nacionalne delovne skupine so: URSM, Movit, MSS, Mreža MaMa, Raziskovalec Fakultete za družbene vede in predstavnika MDDSZ in MIZŠ.

Skozi strukturirani dialog se mladi, mladinske organizacije in mladinski sveti ter raziskovalci s področja mladine, aktivno vključujejo v politični dialog z odgovornimi za mladinsko politiko.

 

Podteme predsedujočega tria držav so:

  • Prihodnost dela ter izzivi in priložnosti za mlade.
  • Naslavljanje priložnosti za mlade v okviru kvalitetnega mladinskega dela ter izobraževanj in usposabljanj za mladinske delavce.
  • Ustvarjanje priložnosti za mlade na podeželju.

Na te izzive lahko mladi aktivno podajamo predloge, mnenja, rešitve. Zato vas bomo, ko bo aktualno, informirali o dogodkih, kjer bomo lahko izrazili svoj pogled na prihodnost.

 

https://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGmlad.si
https://i0.wp.com/www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPG?w=780splet (vir)

Sorodni članki

Back to top button