Štipendije

Občina Slovenska Bistrica razpisuje štipendije za svoje študente

Občina Slovenska Bistrica razpisuje štipendije za študente v študijskem letu 2023/2024. Podeljujejo štipendije za bolonjski enoviti magistrski študij, univerzitetni študij prve in druge stopnje ter za absolvente omenjenih programov.

Višina osnovne štipendije je 180 evrov, študent pa lahko pridobi še dodatek za uspeh (v višini 30 evrov) in dodatek za bivanje (50 evrov). Dodatek za uspeh pridobi študent na osnovi dokazila s strani fakultete, da spada med 5% najboljših študentov v generaciji. Dodatek za bivanje pridobi študent, če v času študija biva v kraju študija.

Polovico podeljenih štipendij bo Občina Slovenska BIstrica namenila študentom, ki se izobražujejo iz področij naravoslovja, tehnike in medicina, preostalo polovico pa študentom, ki se izobražujejo na vseh ostalih izobraževalnih programih.

Štipendijo lahko pridobijo študenti, od vključno 2. letnika univerzitetne prve in druge bolonjske stopnje ali drugih enovitih univerzitetnih programov in študentje, ki so vpisani v dodatno leto in izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • imajo stalno bivališče v Občini Slovenska Bistrica najmanj eno leto pred oddajo vloge za pridobitev štipendije;
  • študirajo na ustreznih programih;
  • imajo v preteklem študijskem letu glede na leto za katero se oddaja vloga povprečno oceno opravljenih obveznosti: najmanj 8,00 (naravoslovje, tehnika, medicina) in najmanj 8,50 (ostali);
  • ob vpisu v prvi letnik prve bolonjske stopnje ali drugih enovitih programov študija niso starejši od 24 let ter pred tem še niso imeli statusa študenta;
  • redno opravljajo študijske obveznosti.

Kako se prijavim?

Kandidati morajo vložiti vlogo za pridobitev štipendije, ki je na voljo tukaj, dodati potrdilo o vpisu in potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami v preteklem študijskem letu (z originalnim žigom in podpisom). Priložiti morajo tudi življenjepis, fotokopijo banne kartice, potrdilo o bivanju v kraju študija, študenti, ki se šolajo v tujini pa še nekaj dodatnih potrdil. Podrobnosti si lahko prebereš v razpisu, ki je objavljen tukaj.

Vlogo in priloge oddaš v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica ali pošlješ priporočeno po pošti na naslov: Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za družbene dejavnosti, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, s pripisom: “ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDENTE”.

Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 16. oktober 2023.

Občina Slovenska Bistrica
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button