Štipendije

Objavljen Fulbright razpis za raziskovalno gostovanje v ZDA

Veleposlaništvo Združenih držav Amerike je na svoji spletni strani objavilo Fulbright razpis za raziskovalno gostovanje v ZDA. Fulbright je štipendijski program, namenjen doktorskim študentom in postdoktorskim raziskovalcem, ki se dela svojega izobraževanja udeležijo na gostovanju v ZDA.

Fulbright razpis je odprt za vse znanstvene discipline, vloga se odda elektronsko, rok za vložitev pa je 25. julij 2019. Več informacij, pogoji za prijavo in navodila za oddajo vloge so na voljo na povezavi.

Program vsako leto razpiše štipendije za naslednjo generacijo gostujočih študentov.

Za točne informacije glede posamičnega študijskega programa oz. institucije gostiteljice, se je najbolje informirati na fakulteti, kjer opravljate doktorski študij oziroma post-doktorsko raziskujete. Izbrani kandidati bodo lahko, poleg sredstev iz tega natečaja, del sredstev pridobili tudi prek razpisa Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Zanimivo dejstvo

ZDA se preko tega programa povezujejo z več kot 160 državami po svetu. Več kot 390.000 udeležencem omogočilo študij, poučevanje ali raziskovanje ter izmenjavo idej. Izvorno je bila ideja štipendijskega sklada, ki ga je uvedel senator James William Fulbright, “razširjanje dobrih namenov”, ki bi bilo logična posledica povezovanja raziskovalcev, študentov in profesorjev po svetu.

 

mlad.si
 Pixabay

Sorodni članki

Back to top button