Štipendije

Poteguj se za štipendijo Ustanove Ivana Cankarja v višini 140 oz. 160 eur

Dobrodelna ustanova Ivana Cankarja za štipendiranje (v nadaljevanju: Ustanova Ivana Cankarja) razpisuje 2 štipendiji za šolsko/študijsko leto 2022/2023. Za štipendijo lahko zaprosijo dijaki/dijakinje ali študenti/študentke (v nadaljevanju vlagatelji).  

Okvirna višina štipendije znaša 140 evrov za dijake oz 160 evrov za študente. Vlagatelj mora za štipendijo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • ima status rednega dijaka/študenta,
  • je državljan Republike Slovenije,
  • ima stalno prebivališče v Sloveniji najmanj 2 leti pred oddajo vloge.

Obvezna dokazila so:

  • potrdilo o vpisu,
  • potrdilo o stalnem prebivališču.

Neobvezne listine, ki jih vlagatelj lahko predloži (priporočeno), da pridobi štipendijo:

  • potrdila o doseženem učnem uspehu,
  • potrdila o sodelovanju na področju športa, kulture in drugih dejavnosti,
  • druge listine, ki izkazujejo vlagateljevo udejstvovanje na različnih področjih.

Poleg zgoraj navedenih obveznih dokazil mora vlagatelj obvezno priložiti tudi motivacijsko pismo, v katerem opiše razloge za prijavo in druge osebne okoliščine, ki lahko vplivajo na dodelitev štipendije.

Komisija, ki je sestavljena najmanj iz treh članov, bo o dodelitvi štipendije odločila na podlagi preverjanja dokazov o izpolnjevanju pogojev in na podlagi presoje, ki jo bodo omogočale informacije iz neobveznih listin, ki jih bo vlagatelj predložil vlogi in motivacijskemu pismu. Komisija bo izbrala največ 5 vlagateljev, ki jih bo povabila na osebni razgovor. Razgovor s komisijo bo predvidoma potekal preko Zooma (oddaljen dostop).

Vse zainteresirane vabijo, da vlogo z vsemi prilogami oddajo najkasneje do 15. septembra 2022. Pošlješ jo lahko na naslov: Ustanova Ivana Cankarja za štipendiranje, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije so na voljo na elektronskem naslovu: ustanovaivanacankarja@gmail.com.

Romana Tomc
Romana Tomc

Sorodni članki

Back to top button