Štipendije

Objavljen javni razpis in javni poziv za Zoisove štipendije

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je na svoji spletni strani in na portalu e-Uprava objavil javni razpis in javni poziv za Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020.

Javni razpis je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev. Kakor tudi tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.

Posebni pogoji za pridobitev te štipendije so poleg izpolnjevanja splošnih pogojev tudi izkazan vsaj en izjemen dosežek in hkrati ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo.

Rok za oddajo vlog na javni razpis za dijake je 6. september,
za študente pa 7. oktober.

Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije je namenjen Zoisovim štipendistom, ki so štipendijo pridobili po starem zakonu o štipendiranju. Najkasneje v šolskem oziroma študijskem letu 2013/2014, in ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.

Štipendisti, ki so Zoisovo štipendijo pridobili po novem zakonu in v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije oddati najkasneje do konca šolskega oziroma študijskega leta 2018/2019. Vloga za nadaljnje prejemanje je dostopna na spletni strani sklada.

 

 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
 arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button