IzobraževanjeŠtipendije

Štipendije Fundacije Leona Štuklja

Razpisane so 10-mesečne štipendije z možnostjo podaljšanja

Fundacija Leona Štuklja razpisuje skladno s Pravilnikom o pridobivanju sredstev in podeljevanju štipendij in pomoči: desetmesečne štipendije, z možnostjo podaljšanja, v višini 150 evrov mesečno.

 

Pogoji za pridobitev

  1. Dijaki in študentje, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe ob hkratnem uspešnem vključevanju v športne, kulturne ali humanitarne dejavnosti in še nimajo štipendije.
  2. Dodatni kriterij – socialni status družine prosilca.

 

Prednost pri dodelitvi štipendij imajo dijaki in študentje višjih letnikov.

 

Dokazila za prijavo

  1. Pisna prošnja s telefonsko številko, elektronsko pošto in kratkim življenjepisom.
  2. Dokazila o študijskem uspehu in potrdilo o vpisu.
  3. Fotokopija zadnje dohodninske odločbe staršev, skrbnikov in svoje, če so že davčni zavezanci.
  4. Dokazila o izvenšolskih aktivnostih na področju športa, kulture in humanitarnih dejavnosti oziroma priporočila trenerjev, profesorjev ali mentorjev.

Na osnovi zbranih dokazil in pridobljenih informacij bo Komisija za podeljevanje štipendij izbrala štipendiste in do 30. novembra 2018 po elektronski pošti obvestila vse prosilce o izboru.

 

Rok za oddajo pisnih vlog

  • Začetek: ponedeljek, 15. oktober 2018.
  • Zadnji dan za oddajo: ponedeljek, 29. oktober 2018.

 

Pisne vloge pošljite na

Fundacija Leona Štuklja
Ul. heroja Zidanška 18
2000 MARIBOR
(Vladimir PODHOSTNIK)

 

https://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGUM
https://i0.wp.com/www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPG?w=780arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button